• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2006

GREGOR DOBLEKAR

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2006

 

Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje v letu 2006 na predlog Pedagoškega zbora Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo v šolskem letu 2005/2006 diplomiranemu varnostnemu inženirju Gregorju Doblekarju za nalogo z naslovom: Delo na višini, izdelano pod mentorskim vodstvom prof. dr. Marjana Bilbana. Naloga je bila ocenjena z oceno prav dobro (9), povprečno oceno izpitov pa je diplomant imel 7,95.

 

 

UTEMELJITEV

 

Delo na višini je ena od najnevarnejših dejavnosti. Posledice padcev, pa naj bodo s še tako "majhne" višine, so pogosto zelo hude. Približno pet odstotkov vseh delovnih nezgod ima za vzrok padec delavca v globino. Gregor Doblekar je v svoji diplomski nalogi predstavil različne vidike dela na višini. Prikazana je pravna ureditev varnosti in zdravja za dela na višini ter posebnosti ocene tveganja za dela na višini. Opisane so ureditve delovnih mest na višini: pri delu z lestvijo, s premičnih (prevoznih) odrov, dela na strehah, dela na višini ob varovanju s privezovanjem ter ob hkratnem izvajanju različnih del. Razložene so pomembnejše telesne in duševne zmogljivosti delavcev, ki jim zagotavljajo varno delo na višini, kjer je še poseben poudarek dan vidnim sposobnostim in ravnotežju. Natančneje so obdelane vse smrtne poškodbe zaradi padca z višine v letu 2004. Pri tej analizi je strnil poprejšnje ugotovitve in kot strokovnjak analiziral vzroke vsake od teh nezgod ter po poglobljenem proučevanju pripravil pregled ukrepov, ki so bili ali prezrti in izpuščeni ali pa neustrezno izvedeni in so zato imeli tako hude posledice. Vse ugotovitve je strnil v navodila za varno delo na višini, ki jih je združil v pravila za preprečevanje padcev, pregled korakov odgovorne osebe pred pričetkom del na višini, preverjanje delavca pred pričetkom in po opravljenem delu ter zavarovanje pred padanjem predmetov.

 

 

 

Prim. prof. dr. Marjan Bilban,

dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa