• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2007

MOJCA MALOVRH

dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2007

 

Fundacija Avgusta Kuharja v letu 2007 na predlog kolegija Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani podeljuje v šolskem letu 2006/2007 diplomirani varnostni inženirki Mojci Malovrh nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo z naslovom Ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela v galvani. Izdelana je bila pod mentorskim vodstvom višje predavateljice mag. Barbare Novosel. Naloga je prejela oceno 9. Študij je Mojca Malovrh zaključila s povprečno oceno 9,11.

 

 

UTEMELJITEV

 

Diplomsko delo obravnava zagotavljanje varnega in zdravega dela na konkretnem primeru galvane. Predstavljene so temeljne značilnosti nevarnih snovi, opis tehnološkega postopka, primerjava obstoječega stanja z zahtevami veljavne zakonodaje ter ukrepi in sredstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.

 

Diplomsko delo obsega pregled kemikalij, ki se uporabljajo, vključuje vzpostavitev evidence glede na stavke R, pregled varnostnih listov in navodil za varno delo s kemikalijami, pregled skladiščenja kemikalij, notranjega transporta kemikalij, uporabe kemikalij, usposabljanje delavcev za delo s kemikalijami, uporabe in dostopnost osebne varovalne opreme, meritve kemijskih škodljivosti, ustreznost zdravstvenih pregledov ter ustreznost in dostopnost gasil ter ravnanja z odpadki. Stanje v obratu je primerjala z zakonskimi zahtevami, ki jih je sistematično predstavila v uvodnem delu diplomskega dela. Posebno pozornost je namenila predvidevanju možnih izrednih dogodkov ter pravilnega in učinkovitega ukrepanja delavcev in pristojnih služb.

 

Predstavila je obrat galvanizacije in pojasnila procese kovinskih nanosov. Predlagala je več tehničnih, organizacijskih in individualnih ukrepov za izboljšanje varnega in zdravega dela. Sistematično je predstavila tudi možne izredne dogodke pri manipulaciji z nevarnimi kemikalijami in predlagala pravilno in učinkovito ukrepanje delavcev in drugih služb. Predlagani ukrepi bodo zelo uporabni pri projektiranju in postavitvi novega obrata, katerega izgradnjo v podjetju načrtujejo v nekaj letih. Metodološko in vsebinsko je izredno zanimivo predstavila problem varne in zdrave uporabe kemikalij v galvanotehniki.

 

 

 

Mag. Barbara Novosel