• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2008

ANČKA GANTAR

dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2008

 

Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje v letu 2008 na predlog kolegija Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani diplomirani varnostni inženirki Ančki Gantar nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo v šolskem letu 2007/2008 z naslovom Uvajanje standarda OHSAS 18001.

 

 

UTEMELJITEV

 

Varnost in zdravje pri delu prodirata v proizvodna podjetja predvsem zaradi njihovih obveznosti, določenih z zakonodajo. Redka pa so podjetja, ki prostovoljno izvajajo dodatne aktivnosti, kakršna je uvajanje standarda OHSAS 18001. Njegovo uvajanje namreč terja skupinski pristop za vodenje in koordiniranje izvedbe številnih potrebnih, obsežnih in kompleksnih aktivnosti, ki se tičejo praktično vseh dejavnosti podjetja.

 

Ančka Gantar je v svojem diplomskem delu sama izdelala dokumente, ki bi jih sicer izdelala skupina strokovnjakov podjetja. Ker je uporabila znanja, ki jih je pridobila med študijem, je tako dokazala, da ta zagotavlja interdisciplinarno znanje, ki pa ga je potrebno seveda v praksi dopolniti in nadgraditi tako s praktičnimi kot tudi teoretičnimi znanji.

 

Prenašanje standarda v delovno okolje ni enostavno, saj je treba razumeti, kaj njegovi posamezni deli pomenijo in čemu so namenjeni. Ančka Gantar je pri izdelavi diplomskega dela pokazala veliko mero samostojnosti in občutka za udejanjanje načel varstva pri delu v praksi. Njeno diplomsko delo bo podjetju, ki ji je služilo kot primer za uvajanje standarda OSHAS 18001, dobro koristilo pri njegovem uvajanju in s tem obvladovanju varnosti in zdravja pri delu. Posebej se je posvetila komunikaciji z zaposlenimi, čemur se v podjetjih pogosto izogibajo. Tudi to je dobra osnova za nadaljnje delo.

 

S svojim diplomskim delom je Ančka Gantar pokazala uporabnost študijske smeri in vanjo vtkano interdisciplinarnost.

 

 

 

Dr. Mitja Kožuh,

višji predavatelj, prodekan in predstojnik Oddelka za tehniško varnost