• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2009

ROBERT ŠAVLI

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2009

 

Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje v letu 2009 na predlog kolegija Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani diplomirani varnostnemu inženirju Robertu Šavliju nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo v šolskem letu 2008/2009 z naslovom Komunikacija kot ključ za dvig varnostne kulture v podjetju. Naloga je bila aprila 2009 ocenjena z 10, povprečna ocena študija pa je bila 9,48.

 

 

UTEMELJITEV

 

Delo varnostnega inženirja ni le tehnika pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev, ampak tudi ustrezno komuniciranje na različnih ravneh in z različnimi skupinami, ki različno dojemajo tveganja in imajo z njimi povezane različne cilje. Robert Šavli je v svojem diplomskem delu pojasnil, kaj je varnostna kultura in kako jo ustvarimo. Ključni poudarek je dal komunikaciji.

 

Končni cilj varnosti in zdravja pri delu je zdrav, zadovoljen in motiviran delavec, ki zna pravilno delati in komunicirati ter dela varno. Če je tako, se varno delo samodejno širi. Poleg delavca, ki dela varno, je varen tudi sodelavec, celoten oddelek in podjetje. Varnost podjetja se širi na varnost in varovanje okolja podjetja. Brez posluha vodilnih podjetja varnostne kulture ni mogoče doseči. Zato je potrebno komunicirati tako z vodilnimi kot z delavci.

 

Diplomska naloga Roberta Šavlija je pokazala, kako lahko komunikacija stroki pomaga graditi varnostno kulturo: "Varnost pri delu, požarno varnost in varovanje okolja lahko gledamo kot dobro naložbo. Na tržišču so v današnjem času redke tržne niše dolgoročno tako donosne, kot je vložek v varnost. Popolne varnosti ni, vendar pa se lahko približamo optimalnemu razmerju. Pozitivno finančno bilanco povečujejo večja produktivnost varnega delavca, višja kakovost dela, manj poškodb pri delu in izven dela, manj obolenj (ter s tem povezana nadomestitev delovne sile z novimi delavci, ki v proces niso vpeljani in izobraženi, morebitne odškodninske tožb...). In ne nazadnje manjša fluktuacija delovne sile. Zavedati se moramo, da je zdrav, zadovoljen, vesten in v sistem vpeljan delavec, ki je pripravljen sprejemati nova znanja, vreden zlata."

 

 

 

Dr. Mitja Kožuh,

prodekan in predstojnik Oddelka za tehniško varnost