• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2010
David Levovnik

DAVID LEVOVNIK

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2010

 

Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje v letu 2010 na predlog Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo nagrado Avgusta  Kuharja Davidu Levovniku za najboljše diplomsko delo z naslovom Varnost vodikovih tehnologij.

 

 

UTEMELJITEV

 

Problemi s toplogrednimi plini, izčrpavanje energetskih virov, še posebno fosilnih goriv, nas sili v iskanje alternativ. Ena od možnih alternativ je uporaba vodikovih tehnologij, ki nakazuje brezogljično možnost za človeštvo. V svoji diplomski nalogi je David Levovnik obravnaval problem varnosti vodikovih tehnologij, saj je ravno vprašanje varnosti ena izmed glavnih ovir pri vpeljavi vodikovih tehnologij v vsakdanje življenje. Pri teh tehnologijah so lastnosti vodika v različnih oblikah skladiščenja glavni problemi, ki omejujejo bolj množično uporabo v vsakdanjem življenju. Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je opisana zgodovina razvoja vodikovih tehnologij ter stanje danes. Drugi del je namenjen vodikovim tehnologijam in obravnava tako osnovne lastnosti vodika kot tudi njegovo pridobivanje, uporabo, shranjevanje ter transport. Tretji, zadnji del pa obravnavana varnost vodikovih tehnologij in nezgode, do katerih lahko pride. Predstavljena je problematika varnosti vodikovih tehnologij, ki zajema vzroke in mehanizme nastanka nevarne atmosfere, načine, kako jo odkriti ter tudi, kako z ustrezno ventilacijo preprečiti njen nastanek. Opisani so možni viri vžiga ter posledice, ki jih potencialna nezgoda lahko ima. Diplomsko delo se na koncu dotakne tudi ocenjevanja tveganja ter metodologij, ki se lahko uporabijo za ocenjevanje vodikovih sistemov. David Levovnik tako v svoji diplomi obravnava najbolj sveža dognanja pri tehnologiji prihodnosti ob upoštevanju omejitev, ki jih predstavlja dostopnost podatkov in člankov s tega področja.

 

 

 

Doc. dr. Mitja Kožuh,

predstojnik Oddelka za tehniško varnost

Slavnostna brošura 2010

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2010. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.