• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2011
Katja Gorišek

KATJA GORIŠEK

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2011

 

Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje v letu 2011 na predlog Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani nagrado Avgusta Kuharja Katji Gorišek za nalogo z naslovom Večje tehnološke nesreče in varnostna kultura.

 

 

UTEMELJITEV

 

Diplomirana varnostna inženirka Katja Gorišek je pod mentorskim vodstvom docenta dr. Mitje Kožuha izdelala diplomsko nalogo z naslovom Večje tehnološke nesreče in varnostna kultura ter jo zagovarjala z oceno 9. Je najboljša diplomska naloga v šolskem letu 2010/2011.

 

Tehnološke nesreče so navadno posledica izgube nadzora nad tehnološkimi procesi. Raziskave in opisi nesreč nam omogočajo boljše poznavanje možnih odpovedi sistemov in varovanje pred ponovitvami. V svoji nalogi je obravnavala katastrofalne nesreče s škodo velikih razsežnosti (smrtne žrtve, zdravstvene posledice, velika materialna in okoljska škoda) v krajih Flixborough (Anglija, 1974), Seveso (Italija, 1976), Bhopal (Indija, 1984), Černobil (ZSSR, 1986), Piper Alpha (Severno morje, 1988), Enschede (Nizozemska, 2000) in Touluse (Francija, 2001). Za vse je opisala obrat pred eksplozijo, povzela podatke o nesreči, opisala znane vzroke nesreče in posledice. Obravnavala je tehnološke in človeške napake pred in med potekom nesreče.

 

Raziskala je sisteme varnosti – integrirane sisteme, ki vsebujejo vse elemente varnosti, od varnosti in zdravja pri delu do varovanja materialnih dobrin in informacij, požarne varnosti ter varstva okolja. Iskala je vlogo posameznih udeležencev (menedžmenta, varnostnih strokovnjakov, drugih zaposlenih) v takem integriranem sistemu. Ugotovila je elemente varnostne kulture kot celovitega odnosa do varnosti in varovanja: osveščenost, znanje, kompetentnost, zaupanje, motivacija, nadzor in odgovornost ter komunikacija med vsemi, ki so vključeni v proces. Prav komunikacija omogoča izmenjavo znanj in izkušenj ter vodenje in nadzor. Osebno varnostno kulturo razširi na celotno skupino (delovna skupina, obrat, podjetje, skupina podjetij, država). Potrebujemo integrirani sistem varnosti, ki hkrati zmanjša možnost človeške napake in človeka ozavešča za varno delo in ravnanje.

 

 

 

Dr. Jože Šrekl,

predstojnik katedre za varstvo pri delu, FKKT

Slavnostna brošura 2011

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2011. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.