• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2014

Nagrada Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo v letu 2014

 

Tomaž Vošner, dipl. inž. teh. var. (UN)

 

Utemeljitev:


 

Pedagoški zbor Oddelka za tehniško varnost je pregledal diplome v preteklem šolskem letu. Ugotovil je, da je diplomsko delo Tomaža Vošnerja z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu izdelano pod mentorstvom prof. dr. Marjana Bilbana najboljše diplomsko delo v preteklem šolskem letu. Delo je bilo ocenjeno z oceno odlično (10), povprečna ocena študija pa je bila 9,43.


Zaposleni na delovnem mestu preživijo kar velik del svojega življenja. Zato pomeni pravilen odnos do varovanja zdravja na delovnem mestu velik prispevek h kvaliteti in dolžini življenja. Kandidat je skozi pomen odnosa do zdravega dela iskal razloge za uvajanje promocije zdravja na delovnem mestu v raziskovanem okolju. Porast kroničnih bolezni nas sili v ukrepanje. Prevelik bolniški stalež na področju bolezni, ki so posledica nepravilnega obnašanja in ravnanja na delovnem mestu, je mogoče zmanjšati z ustreznim usposabljanjem in osveščanjem ter promoviranjem zdravega življenjskega sloga. Prikazano je mednarodno prizadevanje za osveščanje javnosti na področju varovanja pred obolevanji in poškodbami na delovnem mestu.


V eksperimentalnem delu je Tomaž Vošner predstavil promocijo zdravja za posebno skupino zaposlenih, ki dela pred slikovnim zaslonom. Z anketnim vprašalnikom je pridobil podatke o stanju delovnih mest in o varnostni kulturi zaposlenih. Ugotavljal je tudi pogostost zdravstvenih težav, ki so posledice načina dela. Na podlagi teh ugotovitev je pripravil promocijski program, ki naj bi usposobil zaposlene za varnejše delo in jih usmeril k bolj zdravemu načinu obnašanja na delovnem mestu in zdravemu načinu življenja nasploh.


Diplomska naloga obravnava sodobno delovno mesto, ki je v podjetjih vedno bolj pogosto, na videz brez škodljivih posledic, vendar pa kljub temu skriva nevarnost zdravstvenih okvar pri dolgotrajnem delu. Zato je smiselno opozoriti na taka delovna mesta, kjer lahko že samo z ustreznimi spremembami obnašanja in majhnimi vložki v posodobitev delovnih mest preprečimo trajne poškodbe zaposlenih.


Naloga je odlično izdelana, jasno so postavljeni cilji naloge, ki jih s skrbno zapisano vsebino tudi doseže. Naloga daje konkretni delovni organizaciji dober program za izvajanje promocije. Iz analiziranega stanja se pokažejo konkretne potrebe, ki zahtevajo ustrezno rešitev. Seveda pa ima diploma tudi širši pomen. Na splošno utemeljuje potrebo po promociji zdravja in daje napotke za izvedbo podjetjem, ki imajo podobno delovno okolje.

 

Ljubljana 15. 9. 2014

 

Doc. dr. Jože Šrekl,
predstojnik katedre za varstvo pri delu

 

 

 

 

 

Diploma Tomaža Vošnerja

 

Promocija zdravja na delovnem mestu