• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2012
Andraž Nadler

ANDRAŽ NADLER

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2012

 

Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje v letu 2012 na predlog Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani nagrado Avgusta Kuharja Andraž Nadlerju za nalogo z naslovom Ohranjanje dobrega počutja prvih posredovalcev.

 

 

UTEMELJITEV

 

Andraž Nadler, študent smeri Varstva pri delu in požarnega varstva na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je izdelal diplomsko delo z naslovom: Ohranjanje dobrega počutja prvih posredovalcev. Opravil ga je pod mentorstvom doc. dr. Marije Molan z oceno odlično (10) in povprečno oceno študija 8,03.

 

Tema diplomskega dela je obravnavanje počutja prvih posredovalcev ob posredovanju na različnih intervencijah. Delo prvih posredovalcev (poklicni gasilci, reševalci nujne medicinske pomoči - NMP, prostovoljni gasilci in policisti) se razlikuje, čeprav gre za posredovanje pri istem dogodku. Delo vsakega posredovalca obremenjuje drugače. Počutje vseh posredovalnih enot je na meji obremenjenosti, lahko bi rekli, da so večinoma posredovalci preobremenjeni.

 

Osnovni namen diplomskega dela je izboljšanje dosedanjega počutja prvih posredovalcev. Prvi posredovalci opravljajo različna dela, nekateri celo zastonj, zato je smiselno poskrbeti za njihovo počutje in ohraniti zdravje. V svojem delu je kandidat s pomočjo ankete iskal vzroke za psihofizične obremenitve prvih posredovalcev in predloge za rešitve, ki bi blažile stresno stanje teh delavcev in prostovoljcev.

 

V svojem delu ugotavlja, da so najbolj stresna dela povezana z reševanjem ponesrečencev v prometnih nezgodah. Pogosto so ta dela povezana še s povečanim osebnim tveganjem, kot so prevoz do kraja nezgode, pričetek reševanja in samo reševanje. Tu se pojavljajo vse skupine prvih posredovalcev. Morda bi to lahko primerjali le še z večjimi požari s človeškimi žrtvami. Med vsemi skupinami je najbolj želen ukrep za zmanjševanje posledic posredovanj pogovor med posredovalci. Posredovalci si med seboj zaupajo in se zavedajo, da brez timskega dela posredovanje ne bi bilo tako uspešno, kot je sicer. Deležni bi morali biti rednejših zdravniških pregledov za spremljanje psihofizične kondicije in psihosocialne pomoči po potrebi.

 

Po mnenju profesorskega zbora Oddelka za tehniško varnost predloženo delo zadošča kriterijem za podelitev Kuharjeve nagrade.

 

 

 

Doc dr. Jože Šrekl,

predstojnik katedre za varstvo pri delu, FKKT

Slavnostna brošura 2012

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2012. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.