• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2013
Klavdija Žunič

KLAVDIJA ŽUNIČ

dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2013

 

Pedagoški zbor Oddelka za tehniško varnost je pregledal diplome v preteklem šolskem letu. Ugotovil je, da je diplomsko delo Klavdije Žunič z naslovom PROMOCIJA ZDRAVJA ZA DELAVCE, ZAPOSLENE PRI POŠTI SLOVENIJE, D. O. O., izdelano pod mentorstvom prof. dr. Marjana Bilbana, najboljše diplomsko delo v preteklem šolskem letu. Delo je bilo ocenjeno z oceno odlično (10), povprečna ocena študija pa je bila 9,67.

 

 

UTEMELJITEV

 

V času, ko je promocija zdravja aktualna tema, je naloga viden prispevek k razumevanju te teme in dober prikaz uspešnega uveljavljanja promocije v praksi. Z raziskavo stanja je kandidatka poiskala razloge za uvajanje promocije zdravja v raziskovanem podjetju. Obravnavani so razlogi, zakaj uvajati poleg običajnega usposabljanja za varno in zdravo delo tudi promocijo zdravja. Prevelik bolniški stalež pri boleznih, ki so posledica nepravilnega obnašanja in ravnanja na delovnem mestu, je mogoče zmanjšati z ustreznim usposabljanjem in osveščanjem ter zdravim življenjskim slogom.

 

Klavdija Žunič je v svoji nalogi predstavila učinkovit program promocije zdravja, ki bi vplival na ravnanje in razmišljanje zaposlenih. Z varnejšim delom in zdravim življenjem bi zaposleni lahko preprečili poškodbe, ki so posledica nepravilnega dela (kostno-mišična obolenja in podobno). Zmanjšanje teh obolenj pa pomeni dolgoročno zmanjšanje bolniških odsotnosti z dela. S prikazom finančnih učinkov takih ukrepov je dodala argument, ki bo prepričeval delodajalce o koristnosti promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Naloga je odlično izdelana, jasno so postavljeni cilji naloge, ki jih s skrbno zapisano vsebino tudi doseže. S tem daje konkretni delovni organizaciji dobre napotke za izvajanje promocije, iz analiziranega stanja se pokažejo konkretne potrebe, ki so opremljene z ustreznimi navodili za izvajanje promocije. Seveda pa ima diploma tudi širši pomen. Na splošno utemeljuje potrebo po promociji zdravja in daje napotke za izvedbo podjetjem, ki imajo podobno delovno okolje.

 

 

 

Doc dr. Jože Šrekl,

predstojnik katedre za varstvo pri delu, FKKT

Priloga: Diplomsko delo Klavdije Žunič "Promocija zdravja za delavce, zaposlene pri Pošti Slovenije, d.o.o."

 

Slavnostna brošura 2013

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2013. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.