• Nagrade in priznanja
  • Posebna priznanja
  • 2009

Posebno priznanje ob 50-letnici
Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

Naslov: Valvasorjeva ulica 73, Maribor

 

Telefon, telefaks in odzivnik: --

 

E-poštni naslov:

 

Spletni naslov: www.dvit-maribor.si

 

 

PREDSTAVITEV

 

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor (DVIT) je samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se povezujejo z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja varnosti in zdravja pri delu. Namen društva je strokovno povezovanje članov, spoznavanje domačih in tujih dosežkov varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje splošne kulture dela pri izvajanju ukrepov varstva pri delu in ukrepov medicine dela.

 

Pri Skupnosti socialnega zavarovanja Maribor so se v sredini prejšnjega stoletja s problematiko nesreč pri delu srečevali delovni inšpektorji, zdravniki in varnostni tehniki iz velikih podjetij (tovarn). Jeseni 1957 se je sestal iniciativni odbor za ustanovitev društva, da bi s svojo vzgojno in nadzorno vlogo v večjih firmah predvsem pri vodilnih delavcih ustvarjali pogoje in zavest, da je strokovnjak za varnost pri delu potreben v industriji, gradbeništvu in kmetijstvu.

Posebno priznanje ob 50-letnici
Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Celje

 

Naslov: Teharska 4, Celje

 

Telefon, telefaks in odzivnik: --

 

E-poštni naslov:

 

Spletni naslov: --

 

 

PREDSTAVITEV

 

Leta 1947 so v Celju maloštevilni izobraženci ustanovili Društvo inženirjev in tehnikov. Kmalu po ustanovitvi pa so posamezne stroke začele ustanavljati sekcije, ki so se pozneje osamosvojile kot strokovna društva. Tako se je leta 1959 ustanovilo Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Celje.

 

V času ustanovitve je društvo sestavljalo devet članov. Društvo je pričelo aktivno združevati vse, ki so delali na področju varnosti pri delu in higiensko tehnične zaščite. V društvu so se zbirali strokovnjaki iz varnosti pri delu celotne celjske regije. Društvo je bilo kraj zbiranja strokovnjakov, ki so delovali na področju varstva pri delu. Leta 2000 se je društvo preimenovalo v Društvo varnostih inženirjev. Društvo bo svojo 50-letnico proslavilo 10. 11. 2009 v Celjskem domu v Celju.