• Nagrade in priznanja
  • Posebna priznanja
  • 2010

Posebno priznanje ob 50-letnici
ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d.d.

 

Firma: ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.d.

 

Skrajšana firma: ZVD d.d.

 

Sedež: Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana Polje

 

 

UTEMELJITEV

 

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d., letos praznuje 50-letnico obstoja in delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Prireditev ob tej obletnici bo na Ljubljanskem gradu v četrtek, 20. maja 2010, ob 13.00. ZVD je brez dvoma v svoji dolgoletni zgodovini eden tistih, katerih prispevek k razvoju slovenske stroke varnosti in zdravja pri delu je bil med najbolj opaznimi. Številni dobitniki nagrad Avgusta Kuharja za življenjsko delo in izjemni dosežek so delali v ZVD.

 

S spletne strani ZVD (http://www.zvd.si/zvd/o-zavodu/):

Že 50 let rešujemo izzive na področju varnosti in zdravja pri delu. Smo največji in edini ponudnik celostne palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva delovnega in življenjskega okolja.

 

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d., je delniška družba, ki posluje že 50 let. Skušamo biti najboljši odgovor na vprašanje, kako najlaže priti do najkakovostnejših in celovitih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter v življenjskem okolju Slovenije in širše.

 

Smo največji in edini ponudnik celovite palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva delovnega in življenjskega okolja. Naše dejavnosti so številne in raznolike. Skoraj vse imajo podlago v zakonskih in podzakonskih predpisih. Zaradi posebnosti dejavnosti, prepletenosti in medsebojne soodvisnosti dejavnosti je težko določiti temeljno dejavnost, čeprav jih je sicer mogoče razvrstiti. Nabor dejavnosti se zaradi odvisnosti od predpisov, stanja in razvoja gospodarstva lahko v času in na geografskem območju spreminja.

 

Ponujamo storitve, ki temeljijo na širokem strokovnem znanju. Znanje, strokovna usposobljenost zaposlenih in usmerjenost k odjemalcem so zato ključni elementi za uspešno poslovanje.

 

Naša konkurenčna prednost je dolgoletna tradicija, ki pripomore k prenosu znanja iz generacije v generacijo. Večje število visoko izobraženih zaposlenih različnih profilov in izjemna raznolikost dejavnosti daje družbi možnost poglobljenega poznavanja stanja v slovenski industriji, storitveni dejavnosti in v javnem sektorju kot tudi prepoznavanje potreb kupcev.

Slavnostna brošura 2010

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2010. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010 so bile izročene 21. oktobra 2010 ob 16.00 v konferenčni dvorani Grand v Grand hotelu Toplice, Cesta svobode 12 na Bledu. Podelitev je bila v popoldanskem delu prvega dne dvodnevnega strokovnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Podelitve se je udeležilo 60 udeležencev posveta. Nagrade in priznanja so izročali generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar kot predstavnik ministra za delo Ivana Svetlika, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.