• Nagrade in priznanja
  • Posebna priznanja
  • 2011

Posebno priznanje Avgusta Kuharja za leto 2011
ob 50-letnici Društva varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica

 

Naziv: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica

 

Naslov: Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana Polje

 

Predsednik izvršnega odbora društva: Stanko Ožbot, dipl. varnostni inženir

 

 

UTEMELJITEV

 

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije združuje varnostne inženirje iz občin Ajdovščina, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Renče Vogrsko, Šempeter Vrtojba in Tolmin. Ustanovljeno je bilo leta 1961. Takrat je imelo petdeset članov. Bili so strokovni delavci raznih poklicev, ki jim skrb za varno in zdravo delo delavcev ni bila tuja. Društvo je nastalo zaradi potrebe po druženju in medsebojni izmenjavi strokovnih stališč in izkušenj. Usposabljali so se z udeležbo na društvenih seminarjih in predavanjih, ki so jih organizirali sami.

 

Od ustanovitve do danes je društvo nosilec varnosti pri delu v tem delu Slovenije. Njegovi člani so varnostni inženirji različnih podjetij in ustanov ter samostojni podjetniki posamezniki z dovoljenji za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu. Društvo je organiziralo dva simpozija v letih 1981 in 1997. Leta 1997 je bil v Novi Gorici vseslovenski simpozij o varnosti in zdravju pri delu z mednarodno udeležbo. V času po osamosvojitvi Slovenije se je društvo ohranilo kljub gospodarskim razmeram, nenaklonjenim varnosti in zdravju pri delu. Za to je bil najbolj zaslužen njegov dolgoletni predsednik Žarko Leban.

 

Danes društvo namenja največ aktivnosti izobraževanju svojih članov. Dvakrat letno organizira predavanja oziroma enodnevne posvete. Vedno izbira aktualne teme, zanimive za širši krog članov v regiji. Vsako leto organizira strokovno ekskurzijo. Obiskali so nekaj največjih evropskih avtomobilskih tovarn in evropskih institucij na področju varnosti in zdravja pri delu. Med drugim so si ogledali polje vetrnih elektrarn v Španiji, gradnjo najvišjega viadukta v mestu Milau v Franciji ter izgradnjo mostu Millenium v Podgorici.

 

Člani društva si prizadevajo za dvig varnostne kulture v Severnoprimorski regiji. Dejavni so tudi v Zvezi varnostnih inženirjev Slovenije. Ivan Cvetko Lukman in Žarko Leban sta dva dosedanja predsednika zveze iz tega društva. Priznanje Avgusta Kuharja so doslej prejeli člani društva Žarko Leban, Tomaž Kulot, Ivan Cvetko Lukman, Andrej Furlan, Marijan Lozej, Emil Pirc, Željko Humar, Bojan Kralj, Davorin Žagar in Ilija Petrovič. Leta 1999 pa je posebno priznanje Avgusta Kuharja dobila skupina strokovnjakov iz Salonita Anhovo Zvonimir Kristančič, Miran Gabrijelčič, Milko Rutar in Andra Mezek.

Slavnostna brošura 2011

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2011. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2011 so bile izročene 20. oktobra 2011 ob 16.00 v konferenčni dvorani Grand hotela Toplice, Cesta svobode 12 na Bledu. Podelitev je bila tradicionalno v popoldanskem delu prvega dne dvodnevnega strokovnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS), Inšpektorata RS za delo in Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Nagrade in priznanja so izročali minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.