• Nagrade in priznanja
  • Priznanja
  • 2013

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev za leto 2013

Vlado Vlašić

Vlado Vlašić, diplomirani inženir strojništva

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

 

Številka izdanega priznanja: 131

 

Utemeljitev: Diplomirani inženir strojništva z opravljenim strokovnim izpitom iz varnosti in zdravja pri delu Vlado Vlašić je od leta 1993 zelo aktiven član Društva varnostnih inženirjev Koper. Člani društva cenijo njegovo spodbudo in strokovne nasvete ter pomoč pri pridobivanju znanja. Društvu pogosto zagotavlja prostore za izvedbo strokovnih seminarjev in pogostitev ter z veseljem razkaže tehnološko in varnostno izjemne proizvodne prostore podjetja Lama Dekani, kjer skrbi za varno in zdravo delo ter delavcem prijazno podjetje. Med drugim je poskrbel za humanizacijo dela z avtomatizirano tehnologijo, za opremo strojev z oznako CE o usklajenosti z evropskimi direktivami, zmanjšanje hrupa iz občasnih konic 115 dB(A) na 12 dB(A), boljšo naravno osvetlitev delovnih mest, aktivne odmore z organizirano telovadbo na delovnih mestih ter za promocijo zdravja z mesečno publikacijo za zaposlene "Zdravje za vse".

Vasja Kronegger

Vasja Kronegger, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

Številka izdanega priznanja: 132

 

Utemeljitev: Vasja Kronegger je član Izvršilnega odbora Društva varnostnih inženirjev Ljubljana od leta 2001. Zadnjih sedem let je tudi podpredsednik društva. Kot predsednik komisije za posvete in ekskurzije vsako leto organizira in usmerja dva strokovna posveta in pripravi letne strokovne ekskurzije. Posvetov se udeleži tudi do 140 udeležencev. Tako je vodil izjemno uspešne ekskurzije na Hrvaško (v ladjedelnico Uljanik), v Luko Koper, na Kitajsko (v Peking, Šanghaj in Guilin), v Švico (gradnja tunela Gotthard-Basistunnel, ogled velikega hadronskega trkalnika Evropske organizacije za nuklearne raziskave – CERN), v Dubaj (Inženirska zbornica, gasilci, ministrstvo za notranje zadeve, promet, ekskluziven ogled gradnje najvišje stavbe na svetu Burj Khalifa), v Izrael, v Makedonijo in Srbijo ter v francoski Toulouse (ogled proizvodnje letal proizvajalca Airbus). Skrbi tudi za društvena družabna srečanja in bil je eden pobudnikov društvenih športnih dni. Odlično sodeluje s kolegi iz Makedonije pri izmenjavi dobrih praks. Velik pa je tudi njegov prispevek pri pridobivanju novih članov in za pomlajevanje članstva.

Erik Stritih

Erik Stritih, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

Številka izdanega priznanja: 133

 

Utemeljitev: Erik Stritih je leta 2004 končal študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu in požarno varstvo. V družbi Iskraemeco je strokovni delavec za varstvo pri delu in požarno varnost ter odgovoren za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. V Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske se je včlanil leta 2005, od leta 2008 pa je član izvršnega odbora društva. Sodeluje pri vseh aktivnostih, svoje izkušnje pa posreduje zlasti pri realizaciji mesečnih delavnic. V podjetju in društvu je nepogrešljiv člen.

Anton Grilanc

Anton Grilanc, inženir strojništva

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

 

Številka izdanega priznanja: 134

 

Utemeljitev: Upokojeni inženir strojništva Anton Grilanc je 31 let v različnih podjetjih na Celjskem opravljal strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, kot so usposabljanje zaposlenih za varno delo, vzdrževanje varnosti strojev in naprav ter energetskih naprav in varstvo pred požarom, zaposlovanje delovnih invalidov in razporejanje delavcev na dela v skladu z zdravstvenimi omejitvami ter uvajanje standardov ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 in OHSAS 18001: 2007. Izvajal je teoretično in praktično usposabljanje za dijake in študente v podjetju mlekarna Celeia po zahtevah Gospodarske zbornice Slovenije ter praktično usposabljanje na energetskih napravah – parnih kotlih. Za posvet Zavoda za zdravstveno zavarovanje Celje in Regionalne gospodarske zbornice Celje je opisal obvladovanje zdravstvenega absentizma v Mlekarni Celeia. Je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Celje in član njegovega nadzornega odbora. Pomaga pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj za strokovno izpolnjevanje varnostnih inženirjev. Svoje dolgoletne izkušnje in bogato znanje s področja varnosti in zdravja pri delu prenaša tudi na podmladek našega društva.

Luka Piko

Luka Piko, diplomirani inženir varstva pri delu in požarnega varstva

 

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

 

Številka izdanega priznanja: 135

 

Utemeljitev: Luka Piko je študij zaključil leta 2005 in je vodja službe požarne preventive v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto. Zanj opravlja tudi strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti. Odlikuje se z vizijo za boljšo požarno varnost s prevencijo in je pobudnik ustanovitve službe požarne preventive v poklicni gasilski enoti ter aktivno sodeluje s projektanti, lokalno oblastjo in inšpekcijo. Je član izvršilnega odbora društva. Bil je pobudnik društvenega posveta o požarni varnosti s praktično simulacijo. Je razvojno naravnan, kolegialen, resen in odgovoren ter svoje strokovno znanje nesebično deli z drugimi.

Bernard Krivec

Bernard Krivec, diplomirani inženir elektrotehnike

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

Številka izdanega priznanja: 136

 

Utemeljitev: Diplomirani inženir elektrotehnike Bernard Krivec s strokovnim izpitom varnosti in zdravja pri delu je opravil še strokovne izpite požarne varnosti, andragoški izpit, usposabljanje po Edisonu za elektro meritve in postal koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih. Izvaja izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti, preglede delovne opreme, preiskave delovnega okolja, meritve hrupa na delovnih mestih, naloge iz požarne varnosti, elektro in strelovodne meritve ter koordinacije iz varnosti in zdravja pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta. Trenutno pa je zanj največji izziv koordinacija iz varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja projekta na gradbišču TEŠ-blok 6. Član Društva varnostnih inženirjev Velenje je že več kot 30 let. Sodeloval je na strokovnih seminarjih in strokovnih ekskurzijah ter pri društvenih usposabljanjih iz varnosti in zdravja pri delu in uvajanju periodičnih pregledov delovne opreme. Več let je bil v nadzornem odboru društva.

Nevenka Korenjak

Nevenka Korenjak, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva

 

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

 

Številka izdanega priznanja: 137

 

Utemeljitev: Nevenka Korenjak je vodja izpostave in inšpektorica za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izpostavi Ptuj Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pri Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Je aktivna, dosledna, delavna in vestna članica društva. Na seminarjih Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vedno predstavi praktičen prispevek in se odpove honorarju v korist društva. Predstaviti zna veljavno zakonodajo v praksi in z nasveti pomaga drugim članom.

Slavnostna brošura 2013

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2013. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2013 so bile izročene v četrtek, 21. novembra 2013 ob 16.00 v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina. Podelitev je potekala v na koncu prvega dne dvodnevnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektoratom RS za delo, Oddelkom za tehniško varstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, izvajalci strokovnih nalog in podjetji z dobro prakso VZD. Nagrade in priznanja so izročali gospa Lidija Korat, pooblaščena predstavnica ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak in Inšpektorata RS za delo, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Peter Jančič, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2013, 21. novembra 2013 ob 16.00 uri v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina