O NAGRADI AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Fundacija Avgusta Kuharja nagrado za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu podeljuje od leta 2002 dalje. Nagrada ni bila podeljena v letih 2009, 2013 in 2018. Po dve tovrstni nagradi pa sta bili podeljeni v letih 2017 in 2020.

Nagrado za življenjsko delo je mogoče podeliti upokojenki oziroma upokojencu. Posameznik lahko prejme nagrado za življenjsko delo zgolj enkrat. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado in je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Vabljeni k ogledu utemeljitev podeljenih nagrad!

Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu:

Dostop do utemeljitve nagrad s klikom na ime nagrajenca.

2023 – Nagrada ni bila podeljena, ker so se društva varnostnih inženirjev opredelila, da se poslej podelitev izvede na dve leti.

2022 – Nagrada ni bila podeljena.

2021 – Alojz Pšaker

2020 / II – Milan Srna

2020 / I – Zlatko Podržaj

2019 – Žarko Leban

2018 – Nagrada ni bila podeljena.

2017 / II – Boris Ružič

2017 / IMilan Volavšek

2016 – Stanislav Buh

2015 – Nikola Vlahović

2014 – Jožef Horvat

2013 – Nagrada ni bila podeljena.

2012 – Ludvik Soklič

2011 – Peter Petkovšek

2010 – Florjan Zabret

2009 – Nagrada ni bila podeljena.

2008 – Franc Čegovnik

2007 – Italo Morosini

2006 – Vojeslav Adamič

2005 – Alojz Cerjak

2004 – Primož Gspan

2003 – Branko Košir