• Razpisi
  • Najboljša diploma

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA                                                                             

Dalmatinova ulica 4

1000  LJUBLJANA

 

Št.: 6/2018                                                                                                                  

Datum: 24. 5. 2018 

 

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEVNAGRADE AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2018 ZA NAJBOLJŠO DIPLOMSKO NALOGO

 

Kdo lahko prejme nagrado: redni študent Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki je v študijskem letu 2017/2018 izdelal najboljšo diplomsko nalogo.

 

Nagrada: plaketa in denarna nagrada. Izjemnost nagrajenčevega dela se predstavi strokovni in širši javnosti. Nagrajenčevo ime se vpiše v evidenco nagrajencev za najboljšo diplomsko nalogo.

OBVESTILO: Na podlagi dopisa Davčne uprave Republike Slovenije z dne 20. 11. 2013 dobitniku na denarno nagrado ni potrebno plačati dohodnine, ker nagrada Avgusta Kuharja izpolnjuje kriterije za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, določene v 1. odstavku 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12 in 94/12).

 

Kraj in čas podelitve nagrade: nagrado se bo podelilo na posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije -ZDVIS oktobra/novembra 2018.

 

Rok za prijavo kandidature: Upoštevalo se bo zgolj popolno kandidaturo v skladu z razpisnimi pogoji, posredovano do 10. septembra 2018 na spodnjem obrazcu v elektronski obliki na e-naslov fundacije info@fundacija-avgustakuharja.si.

 

Postopek izbire nagrajenca: kandidata za nagrado za najboljšo diplomsko nalogo izbere profesorski zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost. Na podlagi te kandidature uprava fundacije do 30. septembra 2018 določi dobitnika.

 

Kriteriji, ki jih mora profesorski zbor katedre upoštevati pri izbiri kandidata:

  • nagrada se podeljuje študentu, ki študira redno,
  • diplomska naloga mora biti ocenjena najmanj z oceno 9,
  • vsebina diplomske naloge mora izkazovati prispevek k napredku oziroma razvoju varnosti in zdravja pri delu.

 

Utemeljitev kandidature: Profesorski zbor katedre pripravi kratko pisno utemeljitev kandidature, v kateri predstavi izjemnost diplomske naloge. Utemeljitev se objavi v slavnostni brošuri, ki se izda ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2018.

 

                                                                 Mag. Miro Škufca, v. d. predsednik šeste uprave fundacije

Priloga: Obrazec za prijavo