Fundacija Avgusta Kuharja

Namen podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je promocija dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu za vzpostavitev varnostne kulture.