KONGRESNO-SEJEMSKI DOGODEK “VARNOST IN PREVENTIVA 2024”:

Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) in Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) vabita na drugi kongresno-sejemski dogodek Varnost in preventiva 2024, ki bo potekal 23. in 24. oktobra 2024 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Dogodek je zastavljen kot kombinacija sejma in niza konferenc, predstavitev in delavnic, kjer bodo lahko obiskovalci vsebine in znanja, pridobljena na predavanjih, potrdili in dopolnili na sejemskem delu.

V kongresnem delu bodo predstavljene aktualne teme na področju požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja. V sejemskem delu bomo predstavili ponudbo proizvodov in storitev na omenjenih področjih.

Kongresno-sejemski dogodek Varnost in preventiva 2024 je namenjen tako strokovni kot širši laični javnosti, saj se bo poleg ozko usmerjenih konferenc in predstavitev na samem sejmišču vršilo tudi niz predstavitev namenjenih spodbujanju preventive.
V imenu organizacijskega odbora vas vabimo, da se drugega kongresno-sejemskega dogodka Varnost in preventiva 2024 udeležite kot predavatelj, razstavljavec ali zgolj obiskovalec.

Več na: Varnost in preventiva

PODELITVE NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA POSLEJ NA DVE LETI:

Na posvetu 25. januarja 2022 so društva varnostnih inženirjev podprla pobudo, da se nagrade in priznanja Avgusta Kuharja poslej podeljujejo na dve leti v okviru bienalnega kongresno-sejemskega dogodka Varnost & Preventiva.

Zato v letu 2023 ni bilo podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja. Podelitev bo znova v letu 2024.

POSVET FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA O PRIHODNOSTI PODELJEVANJA NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA, 25. januarja 2023 ob 14.00

Sedma uprava Fundacije Avgusta Kuharja vabi člane društev varnostnih inženirjev na virtualen posvet na platformi TEAMS o prihodnosti podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja, ki bo v sredo 25. januarja 2023 ob 14.00.

Za udeležbo na posvetu se morate registrirati s pomočjo e-obrazca, ki ga najdete na tej povezavi

https://www.1ka.si/a/68a06789 

Rok za registracijo je 22. 1. 2023. Na podlagi izpolnjene registracije boste nekaj dni pred posvetom po e-pošti prejeli povezavo na posvet.

Sedma uprava vabi društva varnostnih inženirjev, da v decembru opravijo razpravo o predlaganih spremembah Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja, ki so bile predstavljene na redni seji skupščine ZDVIS 15. 7. 2022.

Vljudno vabljeni na posvet!

PODELJENE NAGRADA IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2022

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrade in priznanj Avgusta Kuharja, 13. 10. 2022, Ljubljana

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2022 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu je bila v četrtek, 13. 10. 2022 ob 18.30 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru kongresno-sejemskega dogodka Varnost & Preventiva 2022. Dogodek je organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) v sodelovanju s Slovenskim združenjem za požarno varstvo (SZPV). Podeljevalci so bili državni sekretar Dan Juvan kot uradni zastopnik ministra za delo Luke Mesca, Stanko Ožbot kot predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja dr. Jožef Horvat.

Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo je prejel Matej Lipovšek za nalogo Elektrificirana (pametna) omarica za prvo pomoč in mobilna aplikacija TeHelp. Priznanja Avgusta Kuharja za strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev pa so prejeli Bernarda Potočnik, Dejvi Ružič, Marko Božič, Miro Škufca, Milan Dobovišek  in Simon Vendramin.

Čestitamo!

Utemeljitve podeljenih nagrade in priznanj so na naslednjih povezavah:

Fotografije s podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2022, 13. oktober 2022, Gospodarsko Razstavišče v Ljubljani:

Pozdravni govor predsednika uprave dr. Jožefa Horvata

Pozdravni govor državnega sekretarja Dana Juvana

Podeljevalci plaket Jožef Horvat, Dan Juvan, Stanko Ožbot

Bernarda Potočnik prejme plaketo

Dejvi Ružič prejme plaketo

Marko Božič – branje utemeljitve priznanja

Miro Škufca prejme plaketo

Milan Dobovišek prejme plaketo

Simon Vendramin – branje utemeljitve priznanja

Skupinska slika podeljevalcev in dobitnikov

SKLEP O PODELITVI NAGRADE IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA 2022:

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 16. 9. 2022 sklenila, da v letu 2022 nagrade in priznanja Avgusta Kuharja prejmejo:

1. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo: na predlog profesorskega zbora Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost FKKT Matej Lipovšek za nalogo Elektrificirana (pametna) omarica za prvo pomoč in mobilna aplikacija TeHelp; Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 300 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za magistrsko nalogo pod zaporedno številko 22.

Utemeljitev nagrade na tej povezavi

2. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:  na predlog društev varnostnih inženirjev; dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod zaporednimi številkami od 191 do 196.:

  1. Bernarda Potočnik, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
  2. Dejvi Ružič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
  3. Marko Božič, Društvo varnostnih inženirjev Koper
  4. Miro Škufca, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
  5. Milan Dobovišek, Društvo varnostnih inženirjev Celje
  6. Simon Vendramin, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Utemeljitev priznanj na tej povezavi

Čestitamo!

POJASNILO: Sedmo upravo upoštevajoč predhodno razpravo po društvih čaka prenova statuta in pravil podeljevanja nagrad v skladu z razvojem društvenega delovanja. Po četrt stoletja podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je za prenovo pravil gotovo že čas. Razprava o predlaganih spremembah se je na skupščini Zveze društev varnostnih inženirjev že pričela in se naj bi uspešno zaključila v letu 2023. Tudi zaradi pričakovanih sprememb pravil podeljevanja letos ni podelitve nagrad za izjemni dosežek in življenjsko delo.

PODELITEV 2022

Obveščamo, da bo podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2022 13. oktobra 2022 ob 18.30 na slavnostnem dogodku v okviru kongresno-sejemskega dogodka Varnost in Preventiva na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, dvorana Urška 2.

Dogodek organizira Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Gre za največji dogodek na področju varnosti pri delu in varstva pred požarom v zadnjih letih.

Gre za največji dogodek na področju varnosti pri delu in varstva pred požarom, ki se bo odvil pri nas v zadnjih letih.

Kongresni del dogodka bo imel v dveh dneh veliko tematik s področja varnosti pri delu:

– Okrogla miza: Statusni položaj inženirja varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji

– Delavnica »Vzdrževanje opreme za delo na višini«

– Delavnica »Varno vzdrževanje el. vozil« 

– Mednarodna konferenca – Modul 1: Varnost pri delu

– Podelitev nagrad Fundacije Avgusta Kuharja

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ): Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom

Kotizacije za predstavitev MDDSZ ni, a obvezna je prijava na: https://form.jotform.com/222012479688361

Prijave na dogodke najdete na povezavi: https://www.szpv.si/varnost-in-preventiva-2022-za-obiskovalce/varnost-in-preventiva-2022-za-obiskovalce-program/

Sejemski del dogodka bo brezplačen na katerem se bo predstavilo veliko organizacij in podjetij s področja varnosti pri delu ter varstva pred požarom. Imel organiziran tudi forum in prireditve prostor na katerih se bodo zvrstile zanimive predstavitve:

– ciljane predstavitve razstavljavcev

– predstavitev kampanje MDDSZ

– predstavitev gašenja litijevih baterij

– predstavitev reševanja iz utesnjenih prostorov

– predstavitev poklica varnostnega inženirja

– …

Več informacij na spletni strani dogodka:  https://bit.ly/3LJ8at2

Vljudno vabljeni!

RAZPISA ZA PODELITEV NAGRADE IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA V LETU 2022

Sedma uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 22. 8. 2022 sklenila, da bo podelitev nagrade in priznanj Avgusta Kuharja 13. 10. 2022 na slavnostnem dogodku v okviru sejma Varnost in Preventiva na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Razpisa za podelitev 2022:

Razpis za nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo 2022

Razpis za priznanja Avgusta Kuharja 2022

VABILO K DONATORSTVU V 2022

Sedma uprava Fundacije vabi pravne in fizične osebe, da postanejo donator Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2022 in s tem podprejo njeno poslanstvo krepiti varnostno kulturo na delovnih mestih ter promovirati izjemne strokovne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Sredstva za delo fundacije se zagotavljajo izključno z donacijami pravnih in fizičnih oseb.

Vabilo potencialnim donatorjem

KONSTITUIRANA SEDMA UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V MANDATU 2022-2026

Sedma uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2022-2026 se je konstituirala 22. 8. 2022 v sestavi Jožef Horvat, Božidar Jurko, Vilko Švab, Tomaž Kulot, Dušan Bezjak, Blaž Repše, Boris Cunja, Jože Prezl, Breda Verbovšek. Njen mandat se torej konča 22. 8. 2026.

SKUPŠČINA ZDVIS IMENOVALA SEDMO UPRAVO FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije kot ustanoviteljice Fundacije Avgusta Kuharja je bila sklicana v petek, 15. 7. 2022 ob 12. uri v prostorih Doma gospodarstva, Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana. Na dnevnem redu je bila tudi naslednja točka dnevnega reda “Izvolitev 7. uprave Fundacije Avgust Kuhar in potrditev predloga sprememb Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj FAK”.

Vabilo na sejo skupščine ZDVIS na tej povezavi

Sklep o imenovanju sedme uprave Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 2022-2026 na tej povezavi