NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2019

Marjan Mikec, diplomirani varnostni inženir

Izjemni dosežek: Management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne aplikacije

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2019

Št. izdane nagrade: 24

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Marjan Mikec je v Slovenijo prinesel nov, aktualen in sodoben pristop, ki v delo koordinatorjev varnosti in zdravja pri delu na gradbišču prinaša informacijsko tehnologijo in je napoved razvoja tehnologije njihovega dela v digitalni dobi. Mobilno in spletno orodje ne le uporablja na učinkovit način, ampak sodeluje pri njegovem razvoju. Naročniki gradbenih projektov so opazili visoko kakovost izvedenih nalog koordinatorja in njihovo hitrost, zanesljivost in sledljivost ter realnost poročil. Orodje lahko uporabljajo strokovni delavci za varnost pri delu, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, koordinatorji za varnost in zdravje pri delu, skrbniki sistemov kakovosti in drugi strokovnjaki, ki opravljajo nadzorne funkcije ter običajno pri svojem delu uporabljajo kontrolnike, zapisnike, obrazce, knjige ukrepov in poročila kot orodja za poročanje o stanju področja, ki ga nadzirajo. Daje predloge in pobude za nadaljnji razvoj programa ter možnosti za razvoj sistemsko povezanih aplikacij za celostni menedžment varnosti.