NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2012

Dr. Mirko Markič, visokošolski učitelj in višji znanstveni sodelavec

Izjemni dosežek: za uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanju vršnega menedžmenta

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2012

Št. izdane nagrade: 18

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Dr. Mirko Markič je zaslužen za uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu pri izobraževanju vršnega menedžmenta. Prvi v Sloveniji in Hrvaški je pisal o menedžmentu varnosti in zdravja pri delu ter vpeljavi načela »nič poškodb, nič zdravstvenih okvar in nič invalidnosti«. Znan je kot mentor pri dodiplomskem in podiplomskem magistrskem in doktorskem študiju, ki kandidate usmerja v raziskovalne naloge, ki proučujejo odnos vršnega menedžmenta do varnosti in zdravja pri delu ter učinek tega odnosa na organizacijsko in gospodarsko uspešnost podjetij. Nekatere od teh interdisciplinarnih raziskovalnih projektov ocenjuje kot odločilne za raziskovanje vpliva voditeljstva vršnih menedžerjev na stanje varnosti in zdravja pri delu. Sistemski pristop je temeljil na varnostni kulturi in vplivu vršnih menedžerjev na vsakega posameznika, da prispeva k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu. Prav zato je podelitev letošnje nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek primer dobre prakse tudi v okviru evropske kampanje »Zdravo delovno okolje«, ki v letih 2012 in 2013 poteka pod geslom »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«. Opozarja namreč tudi na pomen vloge vodstva podjetij in organizacij vzdolž celotne upravljavske verige za kulturo delovnega okolja, kjer sta varnost in zdravje pri delu nepogrešljiva za doseganje temeljnih poslovnih ciljev. Praktični primeri vodenja so tako dajanje dobrega zgleda za dosledno upoštevanje duha in predpisov o varnosti in zdravju pri delu, prevzemanje osebne odgovornosti in izkazovanje skrbnosti, posvetovanje z zaposlenimi o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu ter zagotovitev sredstev za usposabljanje, opremo in stroko varnosti in zdravja pri delu.