NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2013

Anton Razinger, varnostni inženir ter koordinator za fazo priprave in za fazo izvajanja gradbenega projekta

Izjemni dosežek: koordinacija na gradbišču skakalnega in bodočega smučarsko-tekaškega Nordijskega centra Planica v dolini pod Poncami

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2013

Št. izdane nagrade: 19

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Anton Razinger je vrhunski koordinator za fazo priprave in za fazo izvajanja gradbenega projekta, zato mu investitorji zaupajo koordinacijo na najbolj zahtevnih gradbiščih. Izjemni dosežek Antona Razingerja na področju varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu je tudi koordinacija na gradbišču skakalnega in bodočega smučarsko-tekaškega Nordijskega centra Planica v dolini pod Poncami. To je gradnja in rekonstrukcija skakalnic K-200, K-125, K-95, K-78, K-60, K-45, K-30, K-15 s spremljevalnimi objekti – servisni objekt Čaplja, TV- in sodniški stolp –,  infrastruktura in ureditev hudournika Nadiža. Gradijo istočasno trije glavni izvajalci s skupno do 35 podizvajalci. Posebnost gradnje je poleg obsežnosti del na skupnem delovišču tudi izjemna zahtevnost gradnje na ekstremno strmem in geološko zahtevnem terenu. Ta teren zahteva posebne, včasih nekonvencionalne ukrepe varnosti in zdravja pri delu in izjemno strokovnost koordinatorja. Anton Razinger opozarja, da je varnosti na gradbišču še vedno le toliko, kolikor je hoče izvajalec. Zlasti na manjših gradbiščih se še vedno ne pripravljajo varnostni načrti, ker investitor in izvajalec varčujeta, inšpekcija ne sankcionira doslednega spoštovanja predpisov in ker še vedno ni dovolj ekonomske spodbude države in obveznih zavarovanj za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Varnostni načrt se namesto v fazi projektiranja praviloma pripravi tik pred začetkom gradnje. Zato je izjemno delo Antona Razingerja lahko zgled in spodbuda investitorjem gradenj.