NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2018 -II

Mag. Leon Vedenik, diplomirani varnostni inženir

Izjemni dosežek: Management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne aplikacije

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2018-II (v letu 2018 sta bili podeljeni dve nagradi)

Št. izdane nagrade: 23

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev:

Leon Vedenik se poleg rednega dela zavzema za vpeljavo sistemskega pristopa na področju varnosti in zdravja pri delu kot temelja celovitega sistema nacionalne varnosti države. Varnost in zdravje pri delu ter promocija zdravja naj bi postale vrednote tudi pri organizaciji dela v policiji. S svojim angažiranjem ter aktivnostmi na področju varnosti in zdravja pri delu tako v delovnem kakor tudi v bivalnem okolju predstavlja tudi širši javnosti pomembnost stroke varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na varnostni kulturi v celovitem življenjskem okolju. Kot vodja delovne skupine za promocijo zdravja na delu Policijske uprave Murska Sobota je skupaj z njenimi ostalimi člani razvil pilotski primer dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja na delu, ki ga je možno kot sistemski pristop uporabiti oziroma posnemati v preostalih organizacijskih enotah policije, Ministrstvu za notranje zadeve, javni upravi ter v velikih delovnih organizacijah. Z izpeljavo projekta je Leon Vedenik pokazal, da je mogoče uveljavljati načela varnega in zdravega dela tudi, če ne obstaja služba varnosti in zdravja pri delu. Njegov lastni angažma je nadomestil sistemske pomanjkljivosti. S sodelovanjem na domačih in mednarodnih konferencah je promoviral pot, ki jo je začrtal na Policijski upravi Murska Sobota. Hkrati pa je na teh konferencah pridobival znanja in izkušnje za potrditev svojega dela. Menimo, da je oranje ledine na področjih, kjer se na varnost in zdravje pogosto pozablja, velik prispevek k razvoju in uveljavitvi stroke.