NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2012

Andraž Nadler, diplomirani varnostni inženir 

Naslov diplomskega dela: Ohranjanje dobrega počutja prvih posredovalcev

Leto podelitve: 2012

Št. izdane nagrade: 13

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Andraž Nadler, študent smeri Varstva pri delu in požarnega varstva na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je izdelal diplomsko delo z naslovom: Ohranjanje dobrega počutja prvih posredovalcev. Opravil ga je pod mentorstvom doc. dr. Marije Molan z oceno odlično (10) in povprečno oceno študija 8,03.

Tema diplomskega dela je obravnavanje počutja prvih posredovalcev ob posredovanju na različnih intervencijah. Delo prvih posredovalcev (poklicni gasilci, reševalci nujne medicinske pomoči – NMP, prostovoljni gasilci in policisti) se razlikuje, čeprav gre za posredovanje pri istem dogodku. Delo vsakega posredovalca obremenjuje drugače. Počutje vseh posredovalnih enot je na meji obremenjenosti, lahko bi rekli, da so večinoma posredovalci preobremenjeni.

Osnovni namen diplomskega dela je izboljšanje dosedanjega počutja prvih posredovalcev. Prvi posredovalci opravljajo različna dela, nekateri celo zastonj, zato je smiselno poskrbeti za njihovo počutje in ohraniti zdravje. V svojem delu je kandidat s pomočjo ankete iskal vzroke za psihofizične obremenitve prvih posredovalcev in predloge za rešitve, ki bi blažile stresno stanje teh delavcev in prostovoljcev.

V svojem delu ugotavlja, da so najbolj stresna dela povezana z reševanjem ponesrečencev v prometnih nezgodah. Pogosto so ta dela povezana še s povečanim osebnim tveganjem, kot so prevoz do kraja nezgode, pričetek reševanja in samo reševanje. Tu se pojavljajo vse skupine prvih posredovalcev. Morda bi to lahko primerjali le še z večjimi požari s človeškimi žrtvami. Med vsemi skupinami je najbolj želen ukrep za zmanjševanje posledic posredovanj pogovor med posredovalci. Posredovalci si med seboj zaupajo in se zavedajo, da brez timskega dela posredovanje ne bi bilo tako uspešno, kot je sicer. Deležni bi morali biti rednejših zdravniških pregledov za spremljanje psihofizične kondicije in psihosocialne pomoči po potrebi.

Po mnenju profesorskega zbora Oddelka za tehniško varnost predloženo delo zadošča  kriterijem za podelitev Kuharjeve nagrade.

doc. dr. Jože Šrekl, predstojnik katedre za varstvo pri delu