NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2014

Dr. Jožef Horvat, univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije

Nagrada za življenjsko delo

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2014

Št. izdane nagrade: 11

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Dr. Jožef Horvat je eden najbolj uveljavljenih strokovnjakov na področju osebne varovalne opreme. Nova spoznanja je učinkovito posredoval z nasveti in predaval na univerzi. Bil je predsednik delovne skupine za sprejem standardov EN za osebno varovalno opremo pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST). Na Ministrstvu za gospodarstvo – Direktoratu za enotni trg  –  je sodeloval pri sprejemanju in pripravi evropske direktive 89/686/EGS, ter pravilnika o uporabi osebne varovalne opreme ter spisal več učbenikov o osebni varovalni opremi.