NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2015

Mag. Nikola Vlahović, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Nagrada za življenjsko delo

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Leto podelitve: 2015

Št. izdane nagrade: 12

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev:

Nikola Vlahović je ustvarjal sistemske postopke obvladovanja tveganj zaradi nevarnosti v delovnem in bivalnem okolju TEŠ. Ti morajo zagotoviti jasno verigo pooblastil in odgovornosti za izvedbo ukrepov vse od izdelave delovnih nalogov, poimenskega seznama izvajalcev, preverjanja, ali so izpolnjeni vsi pogoji za začetek dela, izklopljene ali izločene naprave, sledljivost izvajanja vsakega elementa postopka, obvestila o končanju dela in dovoljenja za ponovno obratovanje. Sodeloval je pri nastanku do 400 delovnih nalogov z vsemi opredeljenimi elementi. Izvedba remontov s številnimi notranjimi in zunanjimi  izvajalci, ki jih je bilo treba pravočasno seznaniti z vsemi nevarnostmi in jih usposobiti za varno delo, je izjemno obsežen projekt. Sistemski pristop pa je zagotovil, da pri remontu ni več nezgod pri delu. Posebej ponosen je na zmanjšanje hrupa v novih laboratorijih in komandnih sobah na bloku 4 in 5 TEŠ na raven, ki jo zahteva misleče delo. Za Nikolo Vlahovića je značilen pristni humanizem in občutek odgovornosti za varnost in zdravje zaposlenih. Verjame, da vsako človeško življenje in zdravje odtehta stroške investicij v sistemske ukrepe njihovega varovanja. Da bi dosegal zastavljene cilje, je vse življenje študiral in raziskoval fizikalne dejavnike, ki jih je hotel obvladati, da bi zaščitil zdravje ljudi. Pridobljeno znanje je delil v društvu in zvezi društev varnostnih inženirjev.