NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2017 – II

Mag. Boris Ružič, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Nagrada za življenjsko delo

Predlagatelj: Društvo  strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Leto podelitve: 2017

Št. izdane nagrade: 15

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Prispeval je k učinkovitejšemu inšpekcijskemu nadzoru in s strokovnimi prispevki pozitivno vplival na varnost in zdravje delavcev v Sloveniji ter zmanjšanje števila hudih in smrtnih nezgod pri delu. Njegov postopek spremljanja stanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji na podlagi reprezentativnega vzorca vseh pravnih subjektov je pokazal stalno izboljševanje izpolnjevanja predpisanih obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Sledil je napredku znanja in mednarodnim smernicam razvoja in varovanja človekovih pravic, sodobni organizaciji dela in standardom zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Na rednih koordinacijskih druženjih inšpektorjev je prispeval k razvoju njihovega strokovnega znanja. Probleme je reševal sistemsko analitično in vključeval pri tem različne strokovnjake. Bil je odprt za pobude in predloge društev varnostnih inženirjev, strokovnih delavcev varstva pri delu ter požarnega varstva. O svojih dolgoletnih izkušnjah pri raziskavi nesreč in izrednih dogodkov je uspešno predaval strokovni in drugi zainteresirani  javnosti.