NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2018

David Klančišar, dipl. inž. teh. var. (UN)

Naslov diplomskega dela:Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom

Leto podelitve: 2018

Št. izdane nagrade: 19

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja:

David Klančišar, dipl. inž. teh. var. (UN), je v študijskem letu 2017/2018 pod mojim mentorstvom pripravil diplomsko delo z naslovom Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom, ki ga je uspešno zagovarjal v septembru 2018.

Kandidat je v diplomskem delu obravnaval področje preprečevanja zastrupitev z ogljikovim oksidom v bivalnem okolju. Akutne zastrupitve z ogljikovim oksidom in dolgotrajna izpostavljenost nizkim koncentracijam je v Sloveniji resen problem.

V diplomskem delu je predstavil fizikalno kemijske lastnosti ogljikovega oksida, simptome škodljivega delovanja ogljikovega oksida na človeka in zakonodajo na področju preprečevanja zastrupitev. V okviru eksperimentalnega dela je izmeril koncentracije ogljikovega monoksida, ki nastaja pri zgorevanju različnih goriv in ob uporabi izdelkov, kot so cigarete, spirale proti komarjem in navadne dišeče sveče v bivalnem okolju.

Pripravil je anketna vprašanja, izvedel anketo in proučil rezultate, z namenom ugotoviti stanje glede zavedanja in preprečevanja zastrupitev z ogljikovim oksidom v bivalnem okolju pri študentih s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in drugih osebah, ki niso obiskovale študijskih programov na  omenjeni fakulteti. Namenjena je bila predvsem oceni znanja anketirancev o poznavanju lastnosti ogljikovega oksida, simptomov, ki jih povzročajo koncentracije, višje od običajnih, ter drugo znanje v povezavi s preprečevanjem zastrupitev.

Ugotovil je, da smrtno nevarno tveganje predstavljajo kurilne naprave (predvsem starejše), še posebej, če prostor ni opremljen z javljalnikom, ki zaznava povišane koncentracije ogljikovega oksida. Do zastrupitve lahko pride, tudi če naprava deluje korektno, zamaši pa se dimovodna naprava, zato je treba redno vzdrževati naprave za odvod dima. Ugotovil je, da lahko v garažah ob prižganih motornih vozilih raven ogljikovega oksida hitro naraste na človeku nevarno raven. Prav tako je z eksperimentom ugotovil, da so v cigaretnem dimu in dimu, ki se sprošča ob tlenju spiral proti komarjem, prisotne koncentracije oksida, ki ob daljši izpostavljenosti lahko pri človeku povzročijo prve simptome, značilne za zastrupitev z ogljikovim oksidom, ki so predvsem glavobol, vrtoglavica, slabost in zmanjšana zbranost v danem trenutku.

Na osnovi anket je ugotovil, da bi si ne glede na v povprečju dobro poznavanje lastnosti in glavnih simptomov, ki jih monoksid lahko povzroči, večina anketirancev želela še dodatnega znanja o tej tematiki, torej se zavedajo resnosti problematike zastrupitve ali izpostavljenosti ogljikovemu oksidu v domačem okolju. Z anketo je odkril, da večina  javljalnika, ki bi v primeru povišanih koncentracij oksida na to opozoril stanujoče, doma nima, kar je zelo zaskrbljujoče, saj je javljalnik eden od glavnih ukrepov, ki jih lahko uporabimo pri preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom. Diplomant je v zaključku diplomskega dela poudaril, da sta ozaveščenost o nevarnih lastnostih ogljikovega oksida in preudarno ravnanje z napravami in uporabo izdelkov, ki lahko povzročijo povišanje koncentracij ogljikovega oksida, poleg pravilne namestitve in uporabe javljalnikov, ki zaznavajo ogljikov oksid, najbolj ključna pri prispevanju k dvigu ravni varnostne kulture in preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom.

Kandidat je pri izvedbi svojega dela pokazal veliko mero samostojnosti in natančnosti. Delo je napisano pregledno in razumljivo ter presega povprečna dela s tega področja.  Diplomsko delo Davida Klančišarja pomeni prispevek k razvoju varnosti in zdravja in zato Upravi fundacije Avgusta Kuharja predlagam, da kandidatu podeli nagrado za najboljše diplomsko delo za leto 2018.

Doc. dr. Barbara Novosel, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani