NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2020

Zlatko Podržaj, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Št. izdane nagrade: 17

Leto podelitve: 2020

Nagrajenec prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado 

Utemeljitev: Bil je eden najbolj dejavnih varnostnih inženirjev v Sloveniji. Za vključevanje in razvoj stroke varnosti pri delu v sistem graditve objektov je po mnenju svojih stanovskih kolegov naredil največ od vseh. Vse življenje se je boril za ugled stroke varnosti in zdravja pri delu. Kot izkušen operativec in svetovalec za upravljanje s tveganji je zapisal sistem in usmeritve za projektiranje predhodnega varstva pri graditvi objektov. S svojim življenjskim delom je pomagal tudi utirati pot do visokošolskega bolonjskega študija varnosti in zdravja pri delu. Odločilno je prispeval, da je stroka pripravila sistem in celovito platformo za javno pooblastilo nadzora stroke nad izvajanjem strokovnih nalog pri gradnji objektov. Čeprav zaradi pomanjkanja politične volje zastavljenih ciljev ni v celoti dosegel, pa je njegovo delo v zadnjem desetletju omogočilo izjemen dvig standardov varnosti in zdravja pri delu v fazi projektiranja in izvajanja graditve objektov.