NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2002

Bojan Strnad, diplomirani varnostni inženir

Naslov diplomskega dela:Vpliv intenzitete proizvodnje na parametre delovnega okolja in ocena negotovosti rezultatov v obratu Proizvodnja titancinkove pločevine

Leto podelitve: 2002

Št. izdane nagrade: 3

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Bojan Strnad, dipl. var. inž., je v preteklem šolskem letu diplomiral z zagovorom diplomske naloge z naslovom »Vpliv intenzitete proizvodnje na parametre delovnega okolja in ocena negotovosti rezultatov v obratu Proizvodnja titancinkove pločevine«. Mentor pri njegovi diplomski nalogi je bil višji predavatelj dr. Mitja Kožuh.

Stanje delovnega okolja je močno odvisno od intenzivnosti proizvodnje, ki vpliva na počutje delavcev v proizvodnji. Z meritvami posameznih parametrov, ki določajo stanje delovnega okolja, je mogoče ugotoviti gibanje vrednosti teh parametrov ter določiti njihove kritične vrednosti. To je mogoče pri rednem nadzoru vrednosti teh parametrov.

Diplomant je opravil meritve hrupa, temperature in vlažnosti na različnih delovnih mestih v obratu Proizvodnja titancinkove pločevine in s tem nakazal možnosti za njihovo bodoče spremljanje.

S predstavitvijo metod zakonodaje in standardov, tako za normalne delovne razmere kot tudi za razmere v vročih in hladnih prostorih, je pokazal, kako naj se v bodoče opravljajo in vrednotijo te meritve v obratu.

Opravil je tedenske meritve in iz njih posnel profil parametrov delovnega okolja, kjer so časovno porazdeljeni po dnevih in tednih. Meritve je preverjal s ponovnimi meritvami v kasnejšem času. Ugotovil je, da so meritve dovolj reprezentativne, če upoštevamo merilne negotovosti zaradi napak merilnih instrumentov. Nadalje je ugotovil, da so meritve močno odvisne od merilnih mest in da mora torej biti njihov izbor skrbno določen. Vse te negotovosti so razvidne iz grafov rezultatov, ki so odvisni od intenzivnosti proizvodnje. Pokazalo se je, da le temperatura, vlažnost in osvetljenost niso odvisni od intenzivnosti proizvodnje.

Na delovnih mestih, kjer je zaradi neprimernega delovnega okolja ogroženo zdravje delavcev, je diplomant predlagal ukrepe za izboljšave in jih tudi tehtno utemeljil.

Diplomant je pokazal dobro poznavanje problematike, iskal ustrezne rešitve problemov, ter skrbno izdelal diplomsko nalogo, ki temelji na eksperimentalnih podatkih in s teorijo podprtih rešitvah.

Višji pred. mag. Jože Šrekl, predstojnik katedre za varstvo pri delu

Mentor: dr. Mitja Kožuh