NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2003

Janez Cesar, diplomirani varnostni inženir

Naslov diplomskega dela:Varnostni problemi pri skladiščenju naftnih derivatov za 90-dnevne rezerve

Leto podelitve: 2003

Št. izdane nagrade: 4

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Vstopanje v Evropsko unijo prinaša za Slovenijo ne samo ugodnosti, ki jih bo z vstopom pridobila ampak tudi težave, ki jih je potrebno čim prej rešiti. Ena takih težav so strateške rezerve naftnih derivatov, ki jih mora zagotoviti vsaka članica Evropske unije. Slovenija je imela do sedaj rezervoarskega prostora za 30 dni. Vstop v EU pa od nje zahteva 90-dnevne rezerve. Tako povečanje rezervoarskega prostora je tako finančno kot tudi varnostno veliko breme, ki ga je potrebno rešiti strokovno in racionalno. S problemom varnosti velikih rezervoarskih kapacitet se je v svoji diplomski nalogi ukvarjal Janez Cesar.

Pri izdelavi diplomske naloge je moral najprej zbrati podatke, ki niso splošno dostopni, in jih urediti v smiselno celoto. Pri zbiranju teh podatkov je kandidat pokazal izjemno iznajdljivost in potrpežljivost, saj je začel delo praktično iz praznega lista, ki ga je med časom izdelave diplomske naloge temeljito popisal. Rezultat je pregledna diplomska naloga, ki daje podatke o značilnostih nafte in njenih derivatov tako z varnostnega kot tudi s toksikološkega stališča. Predstavljeno je pridobivanje nafte ter podan pregled svetovnih zalog nafte.

V glavnem delu diplomske naloge je opisano moderno skladiščenje naftnih derivatov in sodoben rezervoar s prostornino 60.000 m3 in z vsemi varnostnimi značilnostmi, ki jih tak rezervoar mora imeti.

V nadaljevanju se naloga posveti varnostnim listom za posamezne naftne derivate in aditive, ki jih na takem skladiščnem prostoru najdemo. Opisana so pravila ravnanja s temi snovmi, da dobimo celovito sliko o nevarnostih, povezanih z aktivnostmi skladiščenja.

Opisane so zahteve, ki jih pri skladiščenju naftnih derivatov zahtevajo predpisi, ki jih v pomanjkanju lastnih uporabljamo v Sloveniji, kot tudi veljavni domači predpisi s tega področja.

Na koncu so opisani predlogi za postopanje ob izrednih dogodkih, kot so eksplozija, požar, razlitje ter nalet, kot tudi ob hujših delovnih nezgodah in ob neodgovornem odnosu na delovnem mestu.

Naloga se zaključi z opisom dejavnosti za varovanje okolja, kot je čiščenje odpadnih voda in plinov, ter z ugotovitvami, kako preprečiti nezgodne dogodke zaradi varnosti kot tudi zaradi varovanja okolja.

Mitja Kožuh, prodekan in predstojnik OTV