NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2006

Gregor Doblekar, diplomirani varnostni inženir

Naslov diplomskega dela: Delo na višini

Leto podelitve: 2006

Št. izdane nagrade: 7

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Delo na višini je ena od najnevarnejših dejavnosti. Posledice padcev, pa naj bodo s še tako »majhne« višine, so pogosto zelo hude. Približno pet odstotkov vseh delovnih nezgod ima za vzrok padec delavca v globino. Gregor Doblekar je v svoji diplomski nalogi predstavil različne vidike dela na višini. Prikazana je pravna ureditev varnosti in zdravja za dela na višini ter posebnosti ocene tveganja za dela na višini. Opisane so ureditve delovnih mest na višini: pri delu z lestvijo, s premičnih (prevoznih) odrov, dela na strehah, dela na višini ob varovanju s privezovanjem ter ob hkratnem izvajanju različnih del. Razložene so pomembnejše telesne in duševne zmogljivosti delavcev, ki jim zagotavljajo varno delo na višini, kjer je še poseben poudarek dan vidnim sposobnostim in ravnotežju. Natančneje so obdelane vse smrtne poškodbe zaradi padca z višine v letu 2004. Pri tej analizi je strnil poprejšnje ugotovitve in kot strokovnjak analiziral vzroke vsake od teh nezgod ter po poglobljenem proučevanju pripravil pregled ukrepov, ki so bili ali prezrti in izpuščeni ali pa neustrezno izvedeni in so zato imeli tako hude posledice. Vse ugotovitve je strnil v navodila za varno delo na višini, ki jih je združil v pravila za preprečevanje padcev, pregled korakov odgovorne osebe pred pričetkom del na višini, preverjanje delavca pred pričetkom in po opravljenem delu ter zavarovanje pred padanjem predmetov.

Prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa