NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2008

Ančka Gantar, diplomirana varnostna inženirka

Naslov diplomskega dela: Uvajanje standarda OHSAS 18001

Leto podelitve: 2008

Št. izdane nagrade: 9

Dobitnica prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Varnost in zdravje pri delu prodirata v proizvodna podjetja predvsem zaradi njihovih obveznosti, določenih z zakonodajo. Redka pa so podjetja, ki prostovoljno izvajajo dodatne aktivnosti, kakršna je uvajanje standarda OHSAS 18001. Njegovo uvajanje namreč terja skupinski pristop za vodenje in koordiniranje izvedbe številnih potrebnih, obsežnih in kompleksnih aktivnosti, ki se tičejo praktično vseh dejavnosti podjetja.

Ančka Gantar je v svojem diplomskem delu sama izdelala dokumente, ki bi jih sicer izdelala skupina strokovnjakov podjetja. Ker je uporabila znanja, ki jih je pridobila med študijem, je tako dokazala, da ta zagotavlja interdisciplinarno znanje, ki pa ga je potrebno seveda v praksi dopolniti in nadgraditi tako s praktičnimi kot tudi teoretičnimi znanji.

Prenašanje standarda v delovno okolje ni enostavno, saj je treba razumeti, kaj njegovi posamezni deli pomenijo in čemu so namenjeni. Ančka Gantar je pri izdelavi diplomskega dela pokazala veliko mero samostojnosti in občutka za udejanjanje načel varstva pri delu v praksi. Njeno diplomsko delo bo podjetju, ki ji je služilo kot primer za uvajanje standarda OSHAS 18001, dobro koristilo pri njegovem uvajanju in s tem obvladovanju varnosti in zdravja pri delu. Posebej se je posvetila komunikaciji z zaposlenimi, čemur se v podjetjih pogosto izogibajo. Tudi to je dobra osnova za nadaljnje delo.

S svojim diplomskim delom je Ančka Gantar pokazala uporabnost študijske smeri in vanjo vtkano interdisciplinarnost.

Dr. Mitja Kožuh, višji predavatelj, prodekan, predstojnik Oddelka za tehniško varnost