NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2009

Robert Šavli, diplomirani varnostni inženir 

Naslov diplomskega dela: Komunikacija kot ključ za dvig varnostne kulture v podjetju

Leto podelitve: 2009

Št. izdane nagrade: 10

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Delo varnostnega inženirja ni le tehnika pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev, ampak tudi ustrezno komuniciranje na različnih ravneh in z različnimi skupinami, ki različno dojemajo tveganja in imajo z njimi povezane različne cilje. Robert Šavli je v svojem diplomskem delu pojasnil, kaj je varnostna kultura in kako jo ustvarimo. Ključni poudarek je dal komunikaciji.

Končni cilj varnosti in zdravja pri delu je zdrav, zadovoljen in motiviran delavec, ki zna pravilno delati in komunicirati ter dela varno. Če je tako, se varno delo samodejno širi. Poleg delavca, ki dela varno, je varen tudi sodelavec, celoten oddelek in podjetje. Varnost podjetja se širi na varnost in varovanje okolja podjetja. Brez posluha vodilnih podjetja varnostne kulture ni mogoče doseči. Zato je potrebno komunicirati tako z vodilnimi kot z delavci.

Diplomska naloga Roberta Šavlija je pokazala, kako lahko komunikacija stroki pomaga graditi varnostno kulturo: »Varnost pri delu, požarno varnost in varovanje okolja lahko gledamo kot dobro naložbo. Na tržišču so v današnjem času redke tržne niše dolgoročno tako donosne, kot je vložek v varnost. Popolne varnosti ni, vendar pa se lahko približamo optimalnemu razmerju. Pozitivno finančno bilanco povečujejo večja produktivnost varnega delavca, višja kakovost dela, manj poškodb pri delu in izven dela, manj obolenj (ter s tem povezana nadomestitev delovne sile z novimi delavci, ki v proces niso vpeljani in izobraženi, morebitne odškodninske tožbe …). In ne nazadnje manjša fluktuacija delovne sile. Zavedati se moramo, da je zdrav, zadovoljen, vesten in v sistem vpeljan delavec, ki je pripravljen sprejemati nova znanja, vreden zlata.«

Mentor: Dr. Mitja Kožuh, prodekan, predstojnik oddelka za tehniško varnost