Zahvala

Fundacija Avgusta Kuharja se svojim donatorjem zahvaljuje za dragoceno donacijo. Brez vaše podpore fundacija ne more opravljati svojega poslanstva. Varnost in zdravje pri delu sta za vas vrednoti, ki ju velja uveljavljati tudi simbolno s podeljevanjem nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom. Donatorje želimo v slavnostni brošuri in na spletni strani predstaviti tudi na podlagi njihove družbene odgovornosti. Donacija namreč presega njihove poslovne cilje, saj omogoča promocijo načel in vrednot stroke varnosti in zdravja pri delu, kar je namen nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja

DONATORJI FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2020

500 €

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Dimičeva 13, 1000 LJUBLJANA

http://www.zbornica-vzd.si/o-zbornici/

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

250 €

BOJ Božidar Jurko s.p.

Storitve in svetovanje

Lava 2a

3000 Celje

http://www.boj-storitve.si/

2014, 2020

200 €

BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje

Savinjska cesta 30

3331 NAZARJE

www.bsh-group.si

2020

200 €

TALUM, d. d., Kidričevo

Tovarniška cesta 10

2325 KIDRIČEVO

http://www.talum.si/

1999, 2018, 2019, 2020

200,00 €

Inštitut za varnost Lozej, d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA

http://www.lozej.si/

2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

181,78 €

FURS na podlagi do 0,5 odstotka dohodnine za leto 2019, ki so jo na podlagi 3. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007) fundaciji namenili posamezniki, zavezanci za plačilo dohodnine, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

150 €

ZAVAS, d. o. o.

Špruha 19

1236 TRZIN

http://www.zavas.com/

2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020

100 €

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana
http://www.dvilj.si/

2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020

100 €

KOVA, d. o. o.

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu

Opekarniška cesta 15d

3000 CELJE

http://www.kova.si/

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020

100 €

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Mejna cesta 8

2251 PTUJ

http://dsdvzd-ptuj.si/

2018, 2020

Lučka Böhm, tajnica Fundacije Avgusta Kuharja

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Nedenarna donacija

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova ulica 4

1000  LJUBLJANA

http://www.zsss.si/

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020