PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2002

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja 

Fundacija Avgusta Kuharja je v sredo, 13. 11. 2002 ob 9. uri v dvorani Celjskega doma, Krekov trg 3 v Celju podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Podelitev je bila na uvodnem delu Posveta VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 2002, ki ga je organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade in priznanja so izročali Milan Dobovišek (predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije), Borut Brezovar (glavni inšpektor RS za delo in imenovani zastopnik ministra Vlada Dimovskega), Dušan Semolič (predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije), Mirko Vošner (predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu) ter Florjan Zabret (predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja). Podeljene so bile denarne nagrade in nedenarna priznanja.

Skupinska slika na tej povezavi