PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2006

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja – v pripravi

Fundacija Avgusta Kuharja je 26. oktobra 2006 na Bledu na mednarodnem strokovnem simpoziju Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve desetič podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Nagrade in priznanja so poimenovane po Avgustu Kuharju, starosti slovenskih varnostnih inženirjev (1906 – 1964).  Podelitev nagrad in priznanj je bila združena s podelitvijo priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2006«, ki so bila podeljena v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu od 23. do 28. oktobra 2006. Podelitev s kulturnim programom je bila od 15.30 do 18.40  v dvorani Golf hotela na Bledu. Nagrade in priznanja so izročali glavni inšpektor za delo Borut Brezovar kot predstavnik ministra za delo, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Mirko Vošner in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Florjan Zabret.