PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2014

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2014 so bile izročene v četrtek, 13. novembra 2014 ob 16.45 v Konferenčni dvorani Pinta Hotela Perla v Novi Gorici. Podelitev je potekala v na koncu prvega dne dvodnevnega simpozija »Varno in zdravo delo«, ki ga je 13. in 14. novembra 2014 v Hotelu Perla v Novi Gorici organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Oddelkom za tehniško varnost FKKT, Zbornico VZD in izvajalci strokovnih nalog VZD.  Nagrade in priznanja so izročali gospa Nataša Trček, glavna inšpektorica za delo in pooblaščena predstavnica ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Stanko Ožbot, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.