PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2016

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2016 so bile izročene v četrtek, 10. novembra 2016 ob 19.00 v kongresni dvorani v 1. etaži Hotela Jelovica, Cesta Svobode 8, Bled. Podelitev je bila ob zaključku prvega dne dvodnevne mednarodne konference za regijsko sodelovanje BALcanOSH »Poklicni rak in poklicne bolezni«. Organizatorji konference so bili Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana, Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, Zbornica varnosti in zdravja pri delu in Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. Nagrade in priznanja so izročali Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Miro Škufca, predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja, Stanko Ožbot, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu.