PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA  2018

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja

Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu v letu 2018 je bila v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina v četrtek, 15. novembra 2018 ob 16.00. Bila je ob zaključku tradicionalnega simpozija VARNO IN ZDRAVO DELO, ki sta ga v letu 2018 organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornica varnosti in zdravja pri delu pod naslovom VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI. Program simpozija je v prilogi. Nagrade in priznanja so podeljevali mag. Nikolaj Petrišič, uradni zastopnik ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer in vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na tem ministrstvu, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Stanko Ožbot, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan in predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja dr. Jožef Horvat.