PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2005

Marijan Lozej, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev severnoprimorske regije Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 64

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Marijan Lozej na področju varstva pri delu deluje že od leta 1980, študij na Višji tehniški varnostni šoli pa je končal leta 1984. Dokler je bil zaposlen v tekstilni industriji, je deloval v Društvu inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu. V začetku devetdesetih let je postal podjetnik in direktor podjetja, ki ponuja kvalitetne storitve s področja varnosti in zdravja pri delu podjetjem in samostojnim podjetnikom na območju severne Primorske in delu Notranjske. Član Društva varnostnih inženirjev severnoprimorske regije je od leta 1984.

Mirko Vošner, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj:  Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 65

Leto podelitve:  2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Mirko Vošner je eden tistih, ki so v preteklem desetletju najbolj zaznamovali stroko varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji z njenim utrjevanjem in povezovanjem. Aktiven član Društva varnostnih inženirjev Velenje je skoraj od njegove ustanovitve pred četrt stoletja in v letih 1998-2002 je bil njegov predsednik. Ima zasluge, da je bila v tem času ustanovljena Zbornica varnosti in zdravja pri delu. Ugled in dejavnost društva sta se zato pomembno povečala.

Ervin Kozem, varnostni inženir

Predlagatelj: Sekcija za gradbeništvo

Številka izdanega priznanja: 66

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Ervin Kozem je od leta 1977 član Društva varnostnih inženirjev severnoprimorske regije Nova Gorica. V izvršnem odboru društva aktivno deluje že skoraj 20 let, en mandat je bil tudi predsednik društva. Je tudi ustanovni član Sekcije za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev in Zbornici varnosti in zdravja pri delu. Strokovno pomagal in svetoval je številnim podjetjem in samostojnim podjetnikom na območju severnoprimorske regije. V društvu in sekciji je vedno pripravljen sodelovati pri organizaciji različnih projektov in posvetov.

Anton Fabjan, varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 67

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Anton Fabjan je leta 1984 diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani. Od leta 1991 ima svoje podjetje z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu s šestimi zaposlenimi. Strokovne storitve zagotavlja tristo delodajalcem – tudi takim z več kot tisoč zaposlenimi. Od ustanovitve Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto je njegov aktivni član in član izvršilnega odbora. Na vsakomesečnih sestankih izvršilnega odbora društva podrobno predstavlja izhodišča za razpravo o aktualnih strokovnih temah. Društveni kolegi poleg njegove strokovnosti najbolj cenijo njegovo nesebično prenašanje izkušenj.

Viljem Brečko, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 68

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Viljem Brečko je dolgoletni vodja službe varstva pri delu v podjetju Pivovarna Laško, d. d., in član Društva varnostnih inženirjev Celje. V društvu je s sodelavci organiziral številne javne razprave in zbiranje pripomb na aktualne spremembe pravilnikov o varnem delu. Vedno je spremljal razvoj in novosti stroke ter o tem organiziral seminarje, posvetovanja in predavanja za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev. Zavzema se za uveljavitev stroke varnosti in zdravja pri delu.

Cveto Bizjak, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 69

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Cveto Bizjak je diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani leta 1980. Strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom je opravljal v Železarni Jesenice, Tovarni vijakov Plamen Kropa in od leta 1998 v družbi Mikrotop, d. o. o., v Ljubljani. Član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske je od leta 1987 in eden njegovih ustanovnih članov. Vsa leta je opravljal pomembne naloge v izvršnem odboru in pripomogel k rasti in oblikovanju društva.

Bruno Pavlica, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 70

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Bruno Pavlica je član Društva varnostnih inženirjev Koper in znan kot angažiran član izvršnega odbora sekcije varnostnih inženirjev v kmetijstvu. Zavzemal se je za izboljšanje pogojev dela mesarjev pri klanju živine in obdelavi mesa. Prispeval je k ureditvi obvezne zaščite traktoristov z lokom in kabino. Vodil je skupino strokovnjakov, ki je za uvozna podjetja izdajalo pisne izjave za uvožena sredstva za delo in skrbel, da v našo državo ne bi prihajale nevarne tehnologije in stroji.

Stanislav Buh, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 71

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Stanislav Buh je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana in več mandatov tudi član izvršnega odbora društva. Aktivno sodeluje pri pripravi društvenih predlogov izboljšav na načrtovane spremembe in dopolnitve zakonodaje in podzakonskih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu. Je sodni izvedenec za področje varnosti in zdravja pri delu. Predava o varnosti strojev na pripravljalnih seminarjih za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu.

Vladimir Bizovičar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 72

Leto podelitve: 2005

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Vladimir Bizovičar je upokojeni varnostni inženir. Študij na Višji tehniški varnostni šoli je zaključil leta 1977. Zanj je značilno, da je želel varnost in zdravje pri delu uveljaviti v sindikatih na področju industrije. Bil je sekretar največjega slovenskega sindikata dejavnosti, Sindikata kovinske in elektropredelovalne industrije Slovenije – SKEI. Na njegovo pobudo je bila v tem sindikatu ustanovljena komisija za varstvo pri delu, ki je z obiski na terenu pripravljala akcijske dogovore s področja varnosti in zdravja pri delu. Aktivno je sodeloval pri izobraževanju delavcev. Član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je od leta 1983 ter od leta 1992 tudi član njegovega izvršnega odbora. Že vrsto let aktivno sodeluje pri izvajanju operativnih nalog društva.