PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2008

Drago Rezec, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 93

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Drago Rezec dolga leta uspešno poklicno izvaja vse strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu. Spremlja razvoj in novosti v stroki ter skrbi za njihovo vključitev v program in dejavnost Društva varnostih inženirjev Celje. Aktivno sodeluje pri pripravi seminarjev, posvetovanj in predavanj za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev. Ob spreminjanju predpisov je s sodelavci v društvu pripravil številne javne razprave ter zbiral pripombe.

Brane Vidovič, diplomirani inženir prometno energetske tehnike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 94

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Brane Vidovič deluje v Društvu varnostnih inženirjev Koper od leta 1992 in si prizadeva za napredek stroke tako v društvu kot v družbi.  Bil je blagajnik društva in med letoma 2000 in 2007 uspešen predsednik. Pripravlja strokovne oglede dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu in številna posvetovanja. Leta 2002 je uspešno pripravil proslavo ob 30-letnici delovanja društva z izdajo strokovne brošure, leta 2007 je društvo predstavil v zborniku ob 50-letnici Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije.  Soustanovil je Zbornico varnosti in zdravja pri delu in njen območni odbor v Kopru. Aktiven je v društvu, Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije ter Zbornici varnosti in zdravja pri delu.

Mitja Papež, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 95

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Mitja Papež je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana od leta 1980. Bil je član izvršilnega odbora, različnih odborov ter komisije za kadrovske in pravne zadeve društva. Njegova strokovna kompetentnost in angažiranost se kažeta pri oblikovanju mnenj, stališč in predlogov v zvezi z nastajajočimi ali potrebnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Z namenom promovirati društvo in stroko ter posodobiti obveščanje članov društva je oblikoval dobro obiskano spletno stran društva, ki jo tudi ureja.  Na njej so s fotoreportažami predstavljeni pomembni dogodki iz življenja društva ter objavljene različne informacije, gradiva in obvestila. Na lastno pobudo je na njej postavil prvi forum v naši državi za izmenjavo mnenj in izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. K aktivnemu delu v društvu in objavljanju prispevkov vabi tudi druge. Kot predsednik območnega odbora Ljubljana v Zbornici varnosti in zdravja pri delu in član upravnega odbora Zbornice varnosti in zdravja pri delu je zagotavljal izmenjavo informacij, stališč, mnenj in predlogov med vodstvom Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana.

Adolf  Fleisinger, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo  varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 96

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Adolf  Fleisinger je v Društvu  varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor aktiven ves čas, odkar je bil leta 1957 eden od ustanovnih članov. Večkrat je bil član upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča društva. Skrbel je za povezavo društva z Zvezo društev inženirjev in tehnikov Maribor ter v njej zbiral in urejal tehnično kulturno dediščino in sodeloval pri organizaciji in vodenju razstav v prostorih na Vetrinjski 16 v Mariboru. Skrbno ureja arhiv društva in skrbi za dostop v prostore društva. Leta 1989 je prejel zlato sonce, jugoslovansko priznanje za izjemne dosežke v stroki varstva pri delu. Na podlagi logotipa evropskega leta varnosti in zdravja pri delu 1992 je oblikoval kovinsko odličje, ki ga Fundacija Avgusta Kuharja od leta 1997 podeljuje nagrajencem za izjemne dosežke in za življenjsko delo.

Bojan Kralj, magister varnosti in diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije, Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 97

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Bojan Kralj uresničuje potrebo po izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju. Leta 1982 je doštudiral na Visoki šoli za varnost pri delu v Zagrebu, leta 1998 na Oddelku za tehniško varnost ljubljanske Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo postal diplomirani varnostni inženir ter leta 2005 uspešno zaključil podiplomski študij v Zagrebu in si pridobil naziv magister varnosti.  V Društvu varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije, Nova Gorica kot tudi širše je vedno pripravljen pomagati in svetovati na podlagi bogatih strokovnih izkušenj, pridobljenih pri delu zlasti v gradbeništvu – nizke gradnje in v komunali, zlasti pri ravnanju z odpadki. V društvu je bil nekaj mandatov član izvršilnega odbora.

Franc Korunič, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Številka izdanega priznanja: 98

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Franc Korunič, inšpektor dela III, je ustanovni član leta 2003 ustanovljenega Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. S seznanjanjem z aktualnimi  temami na področju varnosti in zdravja pri delu prispeva k uresničevanju letnega plana dela društva pri strokovnem izpopolnjevanju članov. Veljavno zakonodajo angažirano prenaša v prakso.  Je ustvarjalen, dosleden in delaven član društva, vedno pripravljen pomagati z nasveti.

Aleš Kotnik, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 99

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Aleš Kotnik je član Društva varnostnih inženirjev Velenje od leta 1997 ter zadnjih osem let tudi član izvršilnega odbora društva. Sodeloval je pri pripravi in izvedbi strokovnih usposabljanj društva s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Kot gostitelj poskrbi, da si člani društva ogledajo podjetje, kjer je zaposlen, in zadovoljni z ogledom željno pričakujejo naslednje srečanje.

Borut Brezovar, magister pravnih znanosti

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 100

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Borut Brezovar, glavni inšpektor Republike Slovenije za delo, se je leta 1993 vključil v delovanje Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Aktiven je na posvetih društva in na vsakoletnih usposabljanjih menedžmenta v skupni organizaciji društva in Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter tako pomembno prispeva k uveljavljanju stroke na jugovzhodu Slovenije. Serija televizijskih oddaj za ozaveščanje in varnostno kulturo, ki jih je društvo v preteklih letih pripravilo za TV Novo mesto, je bila pri gledalcih dobro sprejeta tudi zaradi aktivne udeležbe Boruta Brezovarja in na njegovo pobudo drugih inšpektorjev za delo.

Gorazd Sušnik, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 101

Leto podelitve: 2008

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Gorazd Sušnik je član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske od leta 2000.  Aktivno se je vključil v delo društva in bil udeleženec vseh posvetov in strokovnih ekskurzij društva v tem obdobju. Dvakrat je  bil izvoljen v izvršni odbor društva. Na društvenih delavnicah je imel samostojna predavanja. V letu 2008 je za mednarodni posvet društva pripravil samostojna referata. S predanostjo poklicu izraža svojo pripadnost stroki in pozitivno vpliva tako na svoje sodelavce kot člane društva.