PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2009

Filip  Gorjup, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 102

Leto podelitve: 2009

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Filip Gorjup je od leta 1981 zaposlen v stroki varnosti in zdravja pri delu. Ima veliko prakse in znanja o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti. Bil je član odbora slovenskih železarn za požarno varnost. Skrbi za varne in zdrave delovne pogoje zaposlenih in za modernizacijo delovnih priprav in naprav za varnejše in bolj zdravo delo. Je član izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Celje in za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev sodeluje pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj.

Anton Razinger, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 103

Leto podelitve: 2009

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Anton Razinger je svojo poklicno pot usmeril v stroko varnosti in zdravja pri delu potem, ko so ga leta 1968 kot vzdrževalca prizadele smrtne nezgode v Železarni Jesenice, do katerih ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov ne bi prišlo. Leta 1969 mu je nova zaposlitev v gradbeništvu omogočila študij na Višji tehnični varnostni šoli, ki ga je uspešno končal leta 1974. Njegovi prevodi nemške varnostno-tehnične zakonodaje za gradbišča (Unfallverhütungsvorschriften) so bili v reviji Delo in varnost objavljeni v več nadaljevanjih. Je zunanji član invalidske komisije na I. stopnji, kjer se srečuje s hudimi posledicami delovnih nezgod. V zadnjem obdobju varnost in zdravje pri delu vključuje v tehnične preglede novih objektov in ugotavljanja izpolnjevanja minimalnih varnostno-tehničnih pogojev objektov in delovne opreme novih samostojnih podjetnikov ali družb z omejeno odgovornostjo.  Zanima ga varstvo okolja oziroma pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Davorin  Žagar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev severnoprimorske regije, Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 104

Leto podelitve: 2009

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Davorin Žagar se z varnostjo in zdravjem pri delu poklicno ukvarja že polnih 25 let. V društvu varnostnih inženirjev severnoprimorske regije je včlanjen od leta 1990. Sodeluje pri organizaciji srečanj in strokovnih ekskurzij društva. Vedno je pripravljen svetovati članom društva in drugim varnostnim inženirjem. Je usposobljen gorski reševalec, inštruktor in letalec reševalec. Pomembno prispeva k prepoznavnosti stroke varnosti in zdravja pri delu v regiji in širše. Kot reševalec in varnostni inženir sodeluje tudi pri delovnih nesrečah na težko dostopnih  mestih, kot so nesreče v gozdu in na gradbiščih. Med drugim je sodeloval pri reševanju ponesrečencev iz globin vertikalnega jaška in jaška strojnice pri gradnji hidroelektrarne Avče.

Ivan Vogrinc, diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 105

Leto podelitve: 2009

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Diplomirani inženir strojništva Ivan Vogrinc je od leta 2002 aktivni član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto ter član izvršilnega odbora. Je član Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter član izvršilnega odbora njene Sekcije podjetij z dovoljenem za delo. Aktiven je v kovinskopredelovalni industriji, gozdarstvu in prometu. Je inovator in avtor turističnega vozila  Čatež Expres, za katerega je pripravil vso varnostno dokumentacijo, potrebno za homologiranje prvega tovrstnega registriranega vozila v Sloveniji. Je soavtor dveh strokovnih priročnikov na področju varnosti v prometu ter avtor več člankov.

Damijan Lenošek, univerzitetni  diplomirani  inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Številka izdanega priznanja: 106

Leto podelitve: 2009

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Damijan Lenošek je aktiven, ustvarjalen in vesten član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Hkrati je tudi član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Med obema društvoma prenaša dobre prakse dela, tekoče aktivnosti, vabila na posvete ter strokovne ekskurzije in druge koristne informacije. V ptujskem društvu je odgovoren za fotoarhiv in je prizadeven član odbora za strokovne posvete. Je dosleden, delaven in inovativen.

Andrej Majdak, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 107

Leto podelitve: 2009

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Diplomirani varnostni inženir Andrej Majdak je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Velenje ter priznan strokovnjak na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je dolgoleten aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Velenje in povezuje delo v obeh društvih. Odlikujejo ga znanje in izkušnje, organizacijske sposobnosti, pozitivna naravnanost in povezanost s sočlovekom ter rezultati na zavidljivo visoki ravni.  Svoje znanje in izkušnje nesebično deli s stanovskimi kolegi.

Boža Rozman, varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 108

Leto podelitve: 2009

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Boža Rozman je upokojena varnostna inženirka ter višja gasilska častnica II. stopnje, republiška sodnica in predavateljica predmeta varstvo in zdravje pri delu v gasilstvu na tečajih v prostovoljnem gasilstvu. Za dolgoletno delo v gasilski organizaciji je v letu 2006 prejela odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Slovenije. Aktivna je v Društvu varnostnih inženirjev Koper in že tretji mandat vodi finančno poslovanje društva. Pomagala je pri organizaciji proslavitve 30-letnice delovanja društva.

Drago Nađ, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja (DSDV) Pomurja

Številka izdanega priznanja: 109

Leto podelitve: 2009

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Drago Nađ je aktiven član Društva strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja že od njegove ustanovitve. Ves čas je član izvršnega odbora društva in deluje tudi v organih Zbornice za varnost in zdravje pri delu. V društvu organizira usposabljanja za vršni menedžment in na njih tudi predava. Ima pooblastila Inženirske zbornice Slovenije za odgovornega projektanta za študije – elaborate varstva pri delu, za odgovornega vodjo del in gradbišč ter za odgovornega nadzornika tako za enostavne, manj zahtevne kot tudi za zahtevne objekte.