POSTANITE DONATOR/SPONZOR FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

Fundacijo poznate kot neprofitno ustanovo, ki jo je ustanovila Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS). Podeljuje nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Vsi člani uprave delujemo kot prostovoljci in smo se odrekli nagradi za svoje delo. Ves denar, ki ga fundacija zbere, uporabimo za kritje stroškov podelitve nagrad in priznanj ter za promocijo stroke na prireditvah za mlade. Naše delo bi bilo nemogoče brez donacij naših prijateljev. Vsaka donacija, ne glede na znesek, je za nas dragocena!

Prosimo vas, da svojo donacijo nakažete na naš poslovni transakcijski račun: Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA, številka računa: 02222-0020298177 pri: NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., Številka v davčnem registru: 69361550

Fundacija Avgusta Kuharja je v skladu s 94. členom ZDDV-1 oproščena obračunavanja DDV.

POMEMBNO OPOZORILO: V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za donacije rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 1% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Donatorjem zagotavljamo:

  • predstavitev v slavnostni brošuri fundacije o prejemnikih nagrad in priznanj,
  • predstavitev v nagovoru in na plakatu na odru kongresnega centra na podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja,
  • predstavitev na spletni strani fundacije,
  • poročilo o opravljenem delu v letu.

HVALA! 

Podatki o fundaciji:

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

E-naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si; tel.: 051 306 202

Številka transakcijskega računa: 02222-0020298177 pri NLB, d. d.

Številka v davčnem registru: 69361550

Matična številka: 5983363000

Šifra dejavnosti glavne dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije: 94.999

Šifra dejavnosti: SKIS 15000

Spletna stran: www.fundacija-avgustakuharja.si