NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 1999

Peter Zupan, varnostni inženir

Izjemni dosežek: Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi ISKRAEMECO, Merjenje in upravljanje energije Kranj

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 1999

Št. izdane nagrade: 3

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Varnostni inženir Peter Zupan je uspel učinkovito uveljaviti načela stroke varnosti in zdravja pri delu v poslovno politiko delniške družbe ISKRAEMECO.   Kultura varnega dela v delniški družbi se je odrazila v vključitvi varnosti in zdravja pri delu kot temeljnih strateških ciljev v standarde kakovosti in poslovne odličnosti. Upoštevanje načel preventivnega varovanja zdravja zaposlenih tako pri sprejemanju poslovnih odločitev, odločitev o organizaciji proizvodnega procesa ter naložbenih odločitvah je viden izraz takšne poslovne politike in kulture varnosti. Kot delavski direktor je znal zaposlene pridobiti za ustvarjalno soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Delniška družba ISKRAEMECO je tako postala vzor kulture varnosti v regiji.