NAGRADA  AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2000

Skupina strokovnjakov iz Save Tires, d.o.o., Kranj:

  • Emil Nanut, univerzitetni diplomirani inženir kemije

  • Janko Gorjanc, varnostni inženir

  • Janez Fabijan, varnostni inženir

Izjemni dosežek: Sistem varnosti in zdravja pri delu v družbi z omejeno odgovornostjo Sava Tires (Družbi za proizvodnjo pnevmatik Kranj), delniški družbi Sava (Gumarski in kemijski industriji Kranj) in družbi z omejeno odgovornostjo Goodyear Engineered Products Europe (Družbi za proizvodnjo gumenih tehničnih izdelkov Kranj

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2000

Št. izdane nagrade: 4

Dobitniki prejmejo: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Univerzitetni diplomirani inženir kemije Emil Nanut, varnostni inženir Janko Gorjanc in varnostni inženir Janez Fabijan so s svojim delom kot strokovno najodgovornejši v oddelku Ekološko, tehnično in požarno varstvo ustvarjalno in učinkovito omogočili izvedbo načel poslovne politike varstva pri delu in požarnega varstva uprave delniške družbe Sava Kranj ter koncerna Goodyear v praksi. Ustvarjalno so znali uporabiti možnosti, ki jih za upravljanje varnosti in zdravja pri delu nudijo mednarodni in domači standardi varnosti. Pri svojem delu so uporabili tehnološko najsodobnejše metode dela, ki omogočajo visoko učinkovitost. Znali so naloge varnosti in zdravja pri delu razporediti smotrno med vso vodstveno strukturo treh gospodarskih družb. Zastavili so si ambiciozne cilje: proizvodnja brez poškodb pri delu na podlagi učinkovitih prijemov usposabljanja in sodelovanja z delavci in njihovimi izvoljenimi zaupniki. Svoje izkušnje kolegialno posredujejo v strokovnem društvu. Ena najpomembnejših zaslug je, da so vzpostavili učinkovit vzorec odnosa (filozofije) do   varnosti in zdravja v celotni gospodarski družbi: od vodstva do posameznika in ki vodi k cilju: nič  nezgod. Odnos, ki ga podpira v svetu že uveljavljen slogan »Varnost je prva« in ki podpira razvoj varnostne kulture globalno: torej tudi doma in v prometu.  Kot podporo sistemu varnosti so pričeli izdajati interno glasilo Signal, ki ga podpira sistem  simbolov, kot je logotip, Srečko ipd. Z njim so z nagradnimi vprašanji uspeli vzpostaviti sistem trajnega aktiviranja delavcev posameznikov. Predlagani kandidati so tudi vzpostavili učinkovit splošni sistem (model) trajnega večanja ravni varnosti in varnostne kulture z globalnim pristopom s sredstvi, kot so sistem tekmovanja skupin delavcev, na primer s prehodno zastavico, s simbolnimi nagradami, poučnimi filmi lastne proizvodnje ipd. Torej s sredstvi, ki ne temeljijo na prisili, ampak na zavesti.