NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2001

Milan Tomše, diplomirani varnostni inženir

Izjemni dosežek: Sistem varnosti in zdravja pri delu v holdingu Helios Domžale

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gotrenjske

Leto podelitve: 2001

Št. izdane nagrade: 5

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Diplomirani varnostni inženir Milan Tomše je znal ustvarjalno zasnovati učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu v zahtevni kemični proizvodnji. Pripravil je strokovno podlago za izjavo o varnosti z oceno tveganja, za katero je bil pripravljen deloma lasten sistem, posebej prilagojen zahtevam in nevarnostim v proizvodnih podjetjih holdinga Helios. Izdelal je tudi pravilnike in navodila o varnih postopkih dela in sistem nadzora izvajanja. Uporabil je pristop vizuelnega obveščanja (z opozorilnimi znaki in barvami) v kombinaciji s kratkimi pisnimi varnostnimi opozorili. V sistem je znal ustvarjalno pritegniti vse strokovne službe holdinga Helios, ki tako izvajajo svoj delež zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Uspel je prepričati vodstvo holdinga Helios, da so varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja in požarna varnost med  temeljnimi elementi poslovne politike. Poseben uspeh Milana Tomšeta je, da je vzpostavil varnostno kulturo med delavci, ki so spremenili svoj odnos do osebne varovalne opreme in upoštevanja varnostnih navodil. To mu je uspelo zato, ker je upošteval opozorila delavcev o njihovem počutju in o kakovosti osebne varovalne opreme.  Posebna odlika njegovega dela je kultura varnosti, ki se vzpostavlja na podlagi ustvarjalno zasnovanega programa usposabljanja delavcev za varno delo in za odgovorno varovanje svojega zdravja tako na delovnem mestu kot v prostem času. To mu je uspelo predvsem zato, ker je znal na delavcu dostopen način predstaviti zdravstvena tveganja, povezana z delom, in varovalni namen navodil o varnem delu.