NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2003

Janez Bogataj, varnostni inženir

Izjemni dosežek: sistem varnosti in zdravja pri delu niški družbi Termo, Industriji termičnih izolacij iz Škofje Loke

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2003

Št. izdane nagrade: 7

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Varnostni inženir Janez Bogataj je izgrajeval sistem varnosti in zdravja pri delu v tovarni z zahtevno proizvodnjo, ki je pomembno obremenjevala tudi življenjsko okolje. Sistem je znal ohraniti tudi v težkih letih takoj po osamosvojitvi Slovenije, ko so tovarno zapustili ekologi in zato ni bilo dovolj timskega sodelovanja različnih strok. Pripomogel je k nastajanju varnostne kulture zaposlenih in vodstvenih delavcev, ki se je izrazila ne le v skrbi za varnost in zdravje pri delu zaposlenih, ampak tudi prebivalcev lokalne  skupnosti, v kateri je tovarna umeščena. Obremenitve okolja so se pomembno zmanjšale. Sam meni, da je njegov največji uspeh pridobitev zaupanja delavcev, vodstva delniške družbe in lokalne skupnosti.