NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2004

Dr. Vladimir Drusany

Izjemni dosežek: uvajanje računskih metod določanja stopnje varnosti na delovnem mestu

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2004

Št. izdane nagrade: 8

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev:v Vladimir Drusany je zaslužen za dvig varnostne kulture v Sloveniji. Vestno spremlja varnostno dogajanje na področju varnosti in zdravja pri delu in izobražuje študente v skladu s stanjem tehnike in zahtevami Evropske unije. Pomembno je, da uveljavlja varnost pri delu kot znanost, ki je primerljiva z drugimi, že uveljavljenimi znanstvenimi disciplinami. Njegovi originalni članki se objavljajo  tudi v tujih revijah. Delo dr. Vladimirja Drusanyja spoštuje stroka v Sloveniji in tujini.  Tuje univerze in visokošolske ustanove ga redno vabijo k sodelovanju na pedagoških in drugih področjih. Visoka šola v Zagrebu v svojem učnem programu uporablja njegovo knjigo »Vodenje tveganja v podjetju z ukrepi varnosti in zdravja pri delu, kakovosti, varovanja okolja« (Ljubljana 2001). Sodeloval  je tudi z  nemškimi nezgodnimi zavarovalnicami (Berufsgenossenschaft) in znanstvenim  združenjem Družbo za varnostno znanost v Nemčiji (Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft). O tem, da je približal stroko znanosti, kažejo trije njegovi referati, ki jih je imel pri tem nemškem znanstvenem združenju, in njegova predavanja na univerzah in visokih šolah v tujini. Predavanja v tujini so dokaz ravni inovativnosti in znanja na področju varnosti, ki jih kandidat posreduje domačim in tujim študentom. Njegov cilj je, da bi bili na področju kulture varnosti enakopravni partnerji že ob vstopu v Evropsko zvezo. V tem smislu njegovo delo daleč presega okvir dela, ki mu je začrtan kot profesorju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo – Oddelku za tehniško varnost.