NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK 2005

Franc Stopajnik, varnostni inženir 

Izjemni dosežek: prispevek k varstvu in zdravju pri delu v kmetijstvu in živilski industriji

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Leto podelitve: 2005

Št. izdane nagrade: 9

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Varnostni inženir Franc Stopajnik je eden najbolj priznanih strokovnjakov stroke varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti kmetijstva in živilskopredelovalne industrije. Soustvarjal je kulturo varnosti ne le v industrijski proizvodnji ampak tudi na individualnih kmetijah. Prizadeval si je zaščititi delavca in kmeta v dejavnosti, kjer je posameznik zaradi narave proizvodnje izpostavljen nepredvidljivim vremenskim razmeram. Načrtno je uvajal tehnološke novosti, ki so do temelja spremenile delo v tej dejavnosti in omejile obseg poškodb. Njegovo delo je pomembno zmanjšalo tudi obseg poklicnega obolevanja. Vedno je prvi sprejel izziv soočanja z novimi tveganji, kot je stres na delovnem mestu in obvladovanje posledic vse večje intenzivnosti dela. Vse to je dosegel s prepričevanjem vodilnih in ponujanjem učinkovitih rešitev za varnostne probleme.