NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2005

Alojz Cerjak, varnostni inženir 

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Leto podelitve: 2005

Št. izdane nagrade: 4

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado – Alojz Cerjak se je odločil, da bo z denarnim delom nagrade sofinanciral nabavo “ultrazvočnega aparata za nastavitve centralnih venskih katetrov” v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Utemeljitev: Alojz Cerjak je sodeloval v procesu vzpostavljanja varnosti in zdravja pri delu kot stroke v času takšne nenaklonjenosti političnega in gospodarskega okolja, da je marsikdo vrgel puško v koruzo. Upošteval je napotilo Avgusta Kuharja iz njegove leta 1954 objavljene knjige Delovna varnost, da varstva pri delu ljudem ni mogoče vsiliti, ampak da jih je potrebno prepričati. Svojo prodornost pripisuje sposobnosti prepričati in navdušiti ljudi in zlasti vodilne za cilje stroke. Prepričan je, da je potrebno svoje delo zastaviti družbeno široko in delovati tudi izven podjetja ter tako uveljavljati varnostno kulturo. Prepričan je, da so lahko neugodne okoliščine v življenju vsakega posameznika spodbuda za prizadevanja za izboljšanje. Ponosen je zlasti na predpise, za katere se je boril, ki zagotavljajo varnost vsem delavcem. Opozarja, da so predpisi varnosti in zdravja pri delu pisani s krvjo, saj so nastali na izkušnjah in z željo preprečiti ponovitev nesreč. Kljub upokojitvi svoje poslanstvo nadaljuje z aktivnim delom v društvu varnostnih inženirjev, Inženirski zbornici, na Inštitutu za standardizacijo in z odmevnimi nastopi v sredstvih javnega obveščanja.