NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 2006

Vojeslav Adamič, univerzitetni diplomirani pravnik 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2006

Št. izdane nagrade: 5

Dobitnik prejme: kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev: Vojeslav Adamič je deloval v pionirskem času uveljavljanja stroke varnosti in zdravja pri delu, ko je bilo šele potrebno prepričati pravnike v državni upravi, kakšne so praktične potrebe gospodarstva in družbe po varnosti in zdravju pri delu. Ustvarjal se je namreč pravni okvir za delovanje stroke ter se šele oblikovala potreba po poklicu varnostnega inženirja. Vojeslav Adamič je v tem ključnem času odigral pomembno vlogo posrednika med tehnično in pravno-upravno stroko ter za razumevanje pomena in zahtev stroke pri odločujočih upravnih organih. Poznavanje načel pravne stroke je znal ustvarjalno uporabiti pri soustvarjanju pravnega okvira varnosti in zdravja pri delu. Na vplivnih položajih v Zavodu za varstvo pri delu je pomagal ustvarjati vsestranskost stroke, saj je ta razvil dejavnosti od fizikalnih meritev, ekologije, toksikologije, medicine dela, dozimetrije, požarne varnosti in eksplozijske nevarnosti, kontrole dvigal in tlačne opreme, laboratorijev za osebno varovalno opremo ter za neizionirajoče sevanje do izobraževanja, usposabljanja in publicistike. Širino svojega posluha za razvoj stroke je v razmerah, ko kljub javnemu interesu za to ni bilo javnega financiranja, pokazal z ustanovitvijo in samostojnim financiranjem Centra za raziskave in razvoj v okviru ZVD. Kot direktor je podpiral strokovni razvoj in promocijo varnosti in zdravja z udeleževanjem strokovnjakov Zavoda na strokovnih srečanjih in spodbujal takratno aktivno sodelovanje in srečanja strokovnjakov ZVD s tujimi strokovnimi organizacijami. S tem ni samo v Zavodu, ampak je tudi v širšem slovenskem prostoru pomembno prispeval k raziskovalni in razvojni dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter promociji tega znanja v tujini. Kot dolgoletni organizator in izvajalec usposabljanja vodstvenih in vodilnih delavcev v gospodarstvu pa je odločilno pripomogel k nastanku varnostne kulture v slovenskih podjetjih. Službe za varstvo pri delu so danes praviloma organizacijsko umeščene neposredno k upravi.